trinet

6 największych błędów w sklepach internetowych

Artykuł partnera.

Właściciele małych i średnich sklepów internetowych popełniają wiele błędów, które obniżają ich skuteczność sprzedażową. Rozwój Internetu i zwiększenie zainteresowania użytkowników zakupami online spowodował, że coraz więcej firm zdecydowała się przenieść sprzedaż do Internetu. Sklepy internetowe cieszą się coraz większą popularnością i dają możliwość dotarcia do większej grupy klientów. Trzeba jednak pamiętać, że samo posiadanie sklepu internetowego nie wystarczy do osiągania wysokiej sprzedaży. Continue reading…

Metoda Kanban w zarządzaniu produkcją

Zarządzanie produkcją przy pomocy metody kanban

Marnotrawienie zasobów to problem występujący niemal w każdym przedsiębiorstwie. W firmach produkcyjnych i logistycznych eliminacja strat wynikających z niewłaściwego gospodarowania zasobami jest szczególnie istotna i jest pierwszym krokiem do na drodze do zwiększenia efektywności pracy. Sprawdź jak metoda Kanban może pomóc Ci w lepszej organizacji procesów. Continue reading…

Banki komercyjne – rodzaje, funkcje

Mężczyzna w garniturze pracujący w banku komercyjnym

Przez pojęcie Bank możemy rozumieć osobę prawną, działającą na podstawie odpowiednich zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych, które polegają na przyjmowaniu depozytów, udzielaniu kredytów oraz wykonaniu innych czynności określonych przepisami prawa i wymienionych w statucie banku. Poznaj dokładną definicję banku, a także funkcjonowanie banków, funkcje banków i rodzaje banków. Continue reading…