Analiza rynku

Stopa bezrobocia wzór – dowiedz się jak obliczyć stopę bezrobocia?

Bezrobotny mężczyzna siedzący prze biurku, patrzący na wysypane drobne pieniądze i zastanawiający się jaka jest stopa bezrobocia i ile osób jest w podobnej sytuacji do niego

Bezrobocie to powszechny problem, który dotyka ludzi zarówno młodszych, jak i starszych, z różnym doświadczeniem zawodowym i kwalifikacjami. Jaka zatem jest definicja bezrobocia? Najbardziej ogólna definicja bezrobocia mówi, iż jest to zjawisko społeczne, które polega na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i pragnących ją podjąć, z różnych przyczyn nie jest w stanie znaleźć zatrudnienia. Definicje bezrobocia szczegółowo określają również, kto według polskiego prawa jest osobą „bezrobotną”. Najogólniej rzecz ujmując, jest to osoba niezatrudniona w żadnym miejscu pracy, która nie prowadzi działalności gospodarczej, nie wykonuje innej pracy zarobkowej, a mimo wszystko jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia – zarówno w pełnym, jak i niepełnym wymiarze godzin. Continue reading…

Czym jest system finansowy i jaka jest jego struktura?

Struktura i funkcje systemu finansowego

Pojęcie systemu finansowego nie powinno być nam obce. W końcu naprawdę często się z nim spotykamy. Wspominany jest on na wielu portalach informacyjnych, a nierzadko także w wiadomościach telewizyjnych. Mimo wszystko, większość z nas nadal nie zdaje sobie sprawy, jak system ten naprawdę działa. Jest to przede wszystkim całość form prawnych, a także norm organizacyjnych określający sposób gromadzenia i wykorzystywania przez państwo zasobów finansowych. Dodatkowo jest to swoisty wytwór finansowego prawa, który reguluje nie tylko wspomniane wcześniej kwestie, ale także kontroluje instytucje finansowe, które odpowiadają za należytą realizację obowiązujących zasad. Jednak czym tak naprawdę jest system finansowy, jaka jest jego struktura i jak przedstawia się on w naszym kraju? Continue reading…

Podstawowe elementy mikrootoczenia i makrooteczenia

Przedsiębiorstwo i elementy mikrootoczenia i makrooteczenia

To, jak funkcjonuje przedsiębiorstwo zależy nie tylko od oferowanych produktów i usług, ale również od wielu innych czynników wpływających na działanie całego przedsięwzięcia. Czasem, mimo nienagannych produktów i doskonałej obsługi, transakcja nie zostanie zamknięta tak, jak życzy sobie tego przedsiębiorca – a na to mają wpływ zarówno mikrootoczenie jak i makrootoczenie. Co oznacza mikro i makro otoczenie przedsiębiorstwa? Jakie znaczenie ma mikrootoczenie firmy i makrootoczenie przedsiębiorstwa dla dobrze prosperującej działalności? Continue reading…