Biuro

Na czym polega złota reguła bilansowa?

Złota reguła bilansowa

Każdy biznes potrze­buje akty­wów, na zakup któ­rych przeznaczyć trzeba odpo­wied­nie środ­ki. Aktywa mogą być rze­czowe, finan­sowe lub pie­niężne. Dzielą się na te o cha­rak­te­rze długo- i krót­ko­ter­mi­no­wym i można je skla­sy­fi­ko­wać odpo­wied­nio, jako aktywa trwałe lub obro­towe. Continue reading…

Czym są koszty ogólnego zarządu i jak je rozliczać?

Obliczanie kosztów zarządu

W rachunkowości finansowej koszty możemy podzielić na rodzajowe i funkcjonalne. Wśród tych drugich dość często występujący jest koszt ogólnego zarządu, który w dużym stopniu wyróżnia się spośród pozostałych. W praktyce jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, czym wyróżniają się wcześniej wspomniane koszty ogólnozakładowe. Jakie koszty w rachunkowości finansowej możemy wyróżnić? Co to są koszty ogólnego zarządu? Co możemy zaliczyć do kosztów ogólnoadministracyjnych? Co wchodzi w skład kosztów ogólnogospodarczych? W jaki sposób rozliczać koszty ogólnego zarządu? Odpowiedzi na te pytania znaleźć można w poniższym artykule, do którego przeczytania serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych czytelników. Continue reading…

Wirtualne biuro, a odbiór korespondencji

Wirtualne biuro i odbieranie korespondencji

Wirtualne biuro to rozwiązanie, które zyskuje na popularności nie tylko wśród freelancerów oraz małych przedsiębiorców, ale również wśród ogromnych korporacji, które pragną otworzyć nowy oddział w dużym mieście. Dlaczego ten innowacyjny sposób prowadzenia firmy jest coraz częściej stosowany? Jakie usługi oferuje wirtualne biuro?
Continue reading…

Biuro rachunkowe – czym się zajmuje?

Księgowa

Wiele osób prowadzących swoją działalność gospodarczą, korzysta z usług biura rachunkowego. Jest to bardzo duże udogodnienie. Warto wiedzieć, czym tak właściwie jest biuro rachunkowe, na jakiej zasadzie działa, kiedy warto skorzystać z jego usług i czym zajmuje się księgowa. Continue reading…