Finanse

Szybkie przelewy bankowe, co to jest, jak korzystać i ile to kosztuje?

Kbieta robi szybki przelew bankowy z telefonu

Artykuł partnera.

Według statystyk KIR tylko w sierpniu 2021 r. rozliczono w systemie Express Elixir, umożliwiającym realizację przelewów natychmiastowych oraz przelewów na numer telefonu, aż 11,04 mln transakcji o wartości 8,6 mld zł. Liczba zrealizowanych przelewów natychmiastowych w porównaniu do sierpnia 2020 r. zwiększyła się o 104 proc., a wartość wzrosła o 61 proc. Sprawdzamy, czym są szybkie przelewy bankowe i w czym tkwi ich fenomen.
Continue reading…

Koszt krańcowy – definicja, charakterystyka

Obliczanie kosztu krańcowego i marginalnego

Producent, który staje przed decyzją, jak dużo danego dobra będzie produkować, musi brać pod uwagę opłacalność produkcji. Wymaga to wykonania analizy kształtowania się poziomu kosztów, tak aby osiągnąć maksymalnie rentowną produkcję. Ile danego dobra wytworzyć, aby koszt kolejnej jednostki tego dobra nie zaczął się zwiększać. Przedsiębiorca musi wziąć pod uwagę koszt krańcowy. Czym ów koszt krańcowy jest i jaką ma definicję? Sprawdźmy! Continue reading…

Srebro dobrą inwestycją?

Trzy srebrne sztabki

Jedną z najlepszych inwestycji są kruszce na czele ze złotem i srebrem, zwłaszcza w obecnych czasach, gdy inflacja jest duża a sytuacja na rynku niepewna. Wiele krajów jest zadłużonych na ponad 50% PKB, nie wiadomo jaka będzie ich przyszłość i czy pieniądze w formie banknotów i monet będą cokolwiek warte. Złoto i srebro z odpowiednimi certyfikatami da się spieniężyć w każdym kraju. Kurs srebra nie jest tak stabilny jak złota, jest łatwiej dostępne i mniej wartościowe, ale wciąż jest to pomysł na inwestycję swoich pieniędzy. Srebro można kupić z różnych źródeł w różnych cenach i dlaczego kosztuje, ile kosztuje?
Continue reading…

Czym jest koszt alternatywny?

Obliczanie kosztów alternatywnych

Przedsiębiorcy cały czas ponoszą różnego rodzaju koszty. Są to między innymi koszty alternatywne. Dobrze jest więc uzmysłowić sobie, co właściwie oznacza ten termin, dlaczego jest on ważny z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej, ale także dla zwykłego Kowalskiego. Zapoznaj się z tym artykułem, by lepiej poznać to zagadnienie. Continue reading…

Na czym polega złota reguła bilansowa?

Złota reguła bilansowa

Każdy biznes potrze­buje akty­wów, na zakup któ­rych przeznaczyć trzeba odpo­wied­nie środ­ki. Aktywa mogą być rze­czowe, finan­sowe lub pie­niężne. Dzielą się na te o cha­rak­te­rze długo- i krót­ko­ter­mi­no­wym i można je skla­sy­fi­ko­wać odpo­wied­nio, jako aktywa trwałe lub obro­towe. Continue reading…