Praca

Metodyki zarządzania projektami w czasie kryzysu

Dobrze zarządzani ludzie przydzieleni do projektu w czasie kryzysu

Dynamika otaczającego nas świata zmusza każdego z nas, w tym przedsiębiorcę, do stałego podnoszenia kompetencji własnych oraz swoich pracowników. Wiedza w zakresie metodyki zarządzania projektami może uratować firmę przed kryzysem, na który większość firm zazwyczaj nie jest przygotowana. Dlatego właśnie warto inwestować w mądre szkolenia, które uświadamiają, jak szybko zmienia się ekonomia, prawo, technologia, a co za tym idzie, klienci. Continue reading…