Kasy fiskalne online i inne zmiany w zakresie kas

Mężczyzna pracuje

Organy podatkowe oraz Ministerstwo Finansów zapowiadają coraz szersze reformy, które mają na celu uszczelnianie systemu podatkowego. Jednym z pomysłów na lepszą ściągalność podatkową są zmiany w zakresie urządzeń kas fiskalnych – wprowadzane są obecnie, zaś w przyszłości planowane jest uruchomienie tak zwanych kas fiskalnych online. Kogo już dotknęły zmiany? I kogo dotyczyć będą w najbliższej przyszłości? Na czym polegają?

Zmiany od 1 maja 2019 roku

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie kas rejestrujących, począwszy od 1 maja 2019 prowadzono nowe zasady dotyczące kas fiskalnych, w tym między innymi konieczność odpowiedniego przypisania oznaczenia literowego od „A” do „G”, do stawek podatku lub zwolnienia podatku. Gdzie:

  1. literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%;
  2. literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%;
  3. literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%;
  4. literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%;
  5. literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku
  6. literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa wart.119ust.1 lub art.120 ust.4 ustawy.

Ważnym do wykonania obowiązkiem podatników, jest konieczność zapoznania się wszystkich podatników z nowymi zasadami dotyczącymi kas fiskalnych.

Zmiany od 1 lipca 2019 roku

Kolejna zmiana w Rozporządzeniu, weszła w życie z dniem 1 lipca 2019 roku. Zgodnie z §9ust.3 i 4 Rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, podatnik używający kasy musi dokonywać odpowiedniego powiadomienia o ewentualnej zmianie podmiotu prowadzącego serwis kasy. W przypadku zmiany podmiotu prowadzącego serwis, w terminie 5 dni od jej dokonania, jest obowiązany powiadomić podmiot prowadzący serwis główny.

Od maja do obrotu zostały wprowadzone również nowe rozwiązania, czyli tak zwane kasy fiskalne online.

Kasy fiskalne online – planowane zmiany

Zgodnie z nowym brzmieniem ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, ustawodawca wprowadził obowiązek wymiany kas rejestrujących, na kasy online. W tym celu podatników podzielono na odpowiednie grupy, które będą musiały wymienić urządzenia w trzech kolejno następujących po sobie terminach. Są to:

  • do 31 grudnia 2019 roku – obowiązkowa wymiana dla usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych i motorowerów, a także sprzedaży benzyny, oleju i gazu;
  • do dnia 30 czerwca 2020 – obowiązkowa wymiana dla usług gastronomicznych, w tym gastronomii sezonowej, krótkotrwałego zakwaterowania, sprzedaży węgla, brykietu, i innych paliw stałych;
  • do dnia 31 grudnia 2020 – obowiązkowa wymiana dla większości pozostałych usług, w tym dla usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, świadczonych przez lekarzy i lekarzy dentystów, usług prawniczych oraz obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (w zakresie wstępu do obiektów).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *