Kim jest podatnik, jakie ma prawa i obowiązki?

Podatnik liczący obowiązkowe składki

Dzięki płaconym przez obywateli podatkom, państwo może normalnie funkcjonować i gromadzić niezbędne środki pieniężne. Często samo słowo podatki, wzbudza w nas niechęć, a także uruchamia falę dyskusji na temat wysokości opłat. Jednak czy wiemy tak naprawdę kim jest podatnik? Czy małoletni może być podatnikiem? Jakie prawa i obowiązki zostają na nas nałożone z tytułu podatków? Poznajmy odpowiedzi na te pytania! Continue reading…

Czym jest subkonto i jak je założyć?

Urzędnik wiedzący czym jest subkonto

Coraz częściej możemy spotkać się z pojęciem subkonta, nie tylko przeglądając strony internetowe, ale także w telewizji. Jednak dla większości z nas pojęcie to nadal jest dość enigmatyczne. Subkonto zakładane jest wszystkim osobom, które urodziły się po roku 1968, a także odprowadzają one comiesięczne składki emerytalne. Co wówczas z osobami urodzonymi przed tym rokiem? Otóż mogą oni odprowadzać składki, tylko i wyłącznie wtedy, gdy należą do funduszu emerytalnego OFE. Jednak co powinniśmy wiedzieć o subkoncie w ZUS i kiedy możemy wypłacić z niego pieniądze? Continue reading…

Koszty uzyskania przychodów w działalności gospodarczej – najważniejsze informacje

Kobieta licząca koszty uzyskania przychodu

Prowadząc własną firmę czy małą działalność gospodarczą, podatnicy mogli wybrać odpowiednią dla siebie formę rozliczania się z Urzędem Skarbowym. W tym wypadku mieli oni do wyboru zarówno podatek liniowy jak i zasady ogólne. Jednak mają oni niebywałą okazję do pomniejszenia swojej podstawy do opodatkowania, o koszty przychodów uzyskanych z tytułu działalności gospodarczej. Jednak nie należy utożsamiać wszystkich wydatków z tymi, które mogą pełnić rolę kosztów podatkowych. Dobrze jest więc wiedzieć, czym są koszty uzyskania przychodów w działalności gospodarczej, a także jak je poprawnie rozliczyć. Continue reading…

Czym jest płaca i jakie pełni funkcje? Poznaj kluczowe strategie płacowe

Kobieta wyliczająca płacę za pracę

Z pozoru każdy z nas dobrze wie czym jest płaca, bowiem wiąże się ona z dochodem z pracy. Jednak pod tym podjęciem, może kryć się znacznie więcej. I tak dla przykładu, według koncepcji J.Mellera, praca za płacę musi być powiązana ze specyficznym towarem, a także działać na rynku nietypowym. Jednak koncepcja ta zyskała wielu przeciwników, którzy uważają, że praca ludzka wcale nie jest towarem i nie powinna być jako towar traktowana. Praca powinna być rozróżniana od innych rynkowych towarów. Biorąc to po uwagę, płacę możemy więc uznać nie za cenę pracy, ale bardziej jej ocenę. Jednak czym tak naprawdę jest płaca, jakie są jej funkcje, a także jakie możemy wyróżnić strategie płacowe? Sprawdźmy! Continue reading…