Automatyczne testy oprogramowania – 5 najczęstszych pytań

spotkanie w biurze

W wielu obszarach testowania oprogramowania testy automatyczne całkowicie zastępują metodę manualną. Na czym dokładnie one polegają, jak przebiegają i czy są opłacalne finansowo? Odpowiadamy na 5 najczęstszych pytań dotyczących testowania automatycznego!

1. Czym testy automatyczne różnią się od manualnych?

Odpowiedź na to pytanie zawarta jest w nazwie obu metod. O ile za przeprowadzenie testów manualnych odpowiadają ludzie, w przypadku testów automatycznych ich pracę zastępuje oprogramowanie oraz stworzone przez testerów skrypty. Przekłada się to na dużą oszczędność czasu.

2. Jak przebiega testowanie automatyczne?

U progu testów automatycznych stoją założenia biznesowe. W pierwszej kolejności należy zastanowić się, jaki efekt ma przynieść ich przeprowadzenie z biznesowego punktu widzenia. Następnie ustala się dokładny cel testów i przechodzi do aspektów technicznych. Należy do nich wybór narzędzia i stworzenie środowiska testowego, a także przygotowanie skryptów, wedle których odbędą się testy. Na końcu przychodzi czas na analizę i weryfikację osiągnięcia zamierzonych celów biznesowych.

3. Czy testy automatyczne wymagają większych nakładów finansowych?

Testy automatyczne zazwyczaj wymagają większej inwestycji w ich przygotowanie. Jednocześnie zwrot z inwestycji następuje szybciej niż w przypadku testów manualnych. W przypadku większych projektów stanowią one najlepszą metodę testowania.

4. Czy wszystkie testy można przeprowadzać metodą automatyczną?

Przy pomocy testów automatycznych można przeprowadzić większość zadań związanych z testowaniem, przede wszystkim wszelkie powtarzalne, które da się wykonać z użyciem skryptu. Istnieją jednak obszary wciąż zarezerwowane dla testów manualnych, do których należą testy eksploracyjne, testy użyteczności oraz testy ad-hoc odbywające się bez z góry określonego planu.

5. Dlaczego testy automatyczne warto przeprowadzać w ramach body leasing?

Obecnie wiele przedsiębiorstw z branży IT przeprowadza testy automatyczne w oparciu o usługę body leasing. Jest to opłacalne ze względów finansowych, ponieważ można zaoszczędzić czas niezbędny na rekrutację zespołu, a także moce przerobowe obecnych pracowników. Specjaliści z zewnątrz wnoszą do projektu świeże, niezależne spojrzenie.