BDO w sklepie internetowym

Koieta przed laptopem pracuje przy swoim sklepie internetowym

Obowiązek rejestracji w systemie BDO spoczywa na firmach prowadzących ewidencję odpadów oraz wprowadzających do obrotu produkty w opakowaniach (zarówno sprowadzane zza granicy, jak i sprzedawane poza i na terytorium Polski). Skierowany jest w zasadzie do wszystkich podmiotów, które sprzedają produkty fizyczne.

Zasada ta odnosi się także do handlu elektronicznego, który w swojej specyfice nie posiadania punktów stacjonarnych, jednak dokonuje obrotu towarami w opakowaniach. Istnieją jednak wyjątki, które zwalniają przedsiębiorcę z konieczności rejestracji i corocznego opłacania prowadzenia BDO. Kto może z nich skorzystać? Ile wynoszą opłaty? Kiedy należy dokonać wpisu do rejestru? Kto odpowiada za egzekwowanie tego obowiązku?

Od 2019 roku na przedsiębiorcach gospodarujących odpadami i wprowadzającymi do obrotu produkty w opakowaniach spoczywa obowiązek rejestracji w Bazie Danych Odpadowych. To – zgodnie z ustawą Ministerstwa Środowiska1 – system teleinformatyczny umożliwiający ochronę środowiska naturalnego poprzez monitorowanie produkcji odpadów i ich przetwarzanie w zgodzie z normami, skutkujące niwelowaniem nieprawidłowości wynikłych w trakcie tego proces. Objęte są nim wszystkie przedsiębiorstwa prowadzące zarejestrowaną działalność na terenie Polski (nawet osoby samozatrudnione, które sprzedają produkty fizyczne lub towary w systemie mieszanym: część fizycznych, część cyfrowych). 

Co kryje się pod pojęciem „opakowanie”?

W myśl definicji PWN opakowanie to: materiał chroniące produkt przed ubytkiem (spowodowanym niszczeniem, np. przez insekty, gryzonie, deszcz), kradzieżą oraz zmianą jego jakości w czasie transportu, przechowywania, eksponowania lub stosowania przez użytkownika.2  Oznacza to, że reklamówki, papier pakowny, pojemniki kartonowe i jednorazowe są opakowaniami zaliczanymi do odpadów produkowanych w tracie obrotu towarami. Nawet jeżeli pochodzą one od firmy zewnętrznej, gdy sklep internetowy sprzedaje produkt fizyczny w opakowaniu i bez pomocy firmy zewnętrznej przesyła go do klienta, zobowiązany jest do rejestracji w BDO. 

Wyjątek stanowią sytuacje, kiedy:

  1. Sprzedawane są wyłącznie produkty cyfrowe,
  2. Produkuje wyłącznie odpady komunalne (czyli takie zbliżone do odpadów gospodarstw domowych),
  3. Pakowanie i wysyłka zlecona została zewnętrznej firmie,
  4. Sklep internetowy pracuje w modelu dropshoppingu

Dwa ostatnie przypadki związane są z regułą, że podmiotem odpowiedzialnym za produkcję odpadów jest firma świadcząca usługi, nie zaś firma, która wykonuje operacje w formie elektronicznej (tj. prowadzi sklep internetowy).

Jak wygląda proces rejestracji?

Dokonać wpisu można jedynie elektronicznie z wykorzystaniem profilu zaufanego lub e-dowodu. Konieczne jest wypełnienie wniosku, potwierdzenie prawdziwości danych i zdolności do rejestracji oraz przedłożenie zaświadczenia o dokonaniu opłaty rejestracyjnej (kwota od 100 do 300 zł w zależności od wielkości przedsiębiorstwa). Należy również corocznie uiszczać opłatę za prowadzenie rejestru przez Marszałka Wojewódzkiego w tej samej wysokości.

Przedsiębiorstwa, które:

  1. zatrudniają do 10 pracowników,
  2. osiągnęły obrotu w minionym roku do 2 mln. euro,
  3. roczna suma bilansowa jest niższa niż 2 mln. euro,

wpłacają 100 zł, pozostałe firmy zobowiązane są do zapłaty 300 zł.

W przypadku niedopełnienia go, gdy zachodzi taka konieczność, przewidziana jest kara pieniężna w wysokości od kilku tysięcy do kilkuset tysięcy złotych. Formalność przebiega w sposób nieskomplikowany, dlatego nawet jednoosobowa działalność gospodarcza (w przypadku, gdy spełnia powyższe warunki) powinna zarejestrować się w spisie.

Kiedy najlepiej dokonać wpisu do BDO?

Obowiązek powstaje wraz z pierwszym sprzedanym towarem, stąd zaleca się dokonanie formalności w trakcie rejestracji sklepy internetowego. Może to być wysyłka lub prezentacja produktu i jego nabycie przez konsumenta.

Ustawa przewiduje monitoring i kontrolę podmiotów gospodarczych, nakładając na nie obowiązek ewidencji wykorzystywanych opakowań i ilości odpadów. Od 1 stycznia 2020 roku system zbiera informacje o sposobie gospodarowania odpadami, aby sprawniej zarządzać ochroną środowiska i zasobów naturalnych, znając działania podejmowane w tym kierunku przez przedsiębiorstwa.

Więcej informacji na temat BDO w sklepie internetowym znajdziesz pod adresem: https://blog.sky-shop.pl/bdo-a-sklep-internetowy-wszystko-co-musisz-wiedziec/

1 Ustawa z dn. 14 grudnia 2012 o odpadach (z póź. zm.) [dostęp: 30.09.2021]

2 Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/opakowanie;3951217.html [dostęp: 30.09.2021].

3 Encyklopedia Zarządzania, https://mfiles.pl/pl/index.php/Dropshipping [dostęp: 30.09.2021]: Po stronie sklepu internetowego stoi jedynie pośrednictwo między dostawcą, a klientem docelowym, a więc zbieranie zamówień oraz zapłat za nie, a także przekazanie zamówień dostawcom w celu ich realizacji i rozliczenie z dostawcami.