Analiza rynku

Firma sprzątająca – na jakie zarobki można liczyć?

Mężczyzna pracujący w firmie sprzatającej

Wraz z rozwojem gospodarki obserwujemy na rynku rosnące zainteresowanie usługami profesjonalnego utrzymania czystości. Coraz większą chęć korzystania z usług firm sprzątających można odnotować, w pojedynczych gospodarstwach domowych większych miast i miejscowości na ich obrzeżach. W poniższym artykule poruszymy zagadnienia dotyczące zarobków firm sprzątających oraz tego, czy firma sprzątająca się opłaca. Continue reading…

Stopa bezrobocia wzór – dowiedz się jak obliczyć stopę bezrobocia?

Bezrobotny mężczyzna siedzący prze biurku, patrzący na wysypane drobne pieniądze i zastanawiający się jaka jest stopa bezrobocia i ile osób jest w podobnej sytuacji do niego

Bezrobocie to powszechny problem, który dotyka ludzi zarówno młodszych, jak i starszych, z różnym doświadczeniem zawodowym i kwalifikacjami. Jaka zatem jest definicja bezrobocia? Najbardziej ogólna definicja bezrobocia mówi, iż jest to zjawisko społeczne, które polega na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i pragnących ją podjąć, z różnych przyczyn nie jest w stanie znaleźć zatrudnienia. Definicje bezrobocia szczegółowo określają również, kto według polskiego prawa jest osobą „bezrobotną”. Najogólniej rzecz ujmując, jest to osoba niezatrudniona w żadnym miejscu pracy, która nie prowadzi działalności gospodarczej, nie wykonuje innej pracy zarobkowej, a mimo wszystko jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia – zarówno w pełnym, jak i niepełnym wymiarze godzin. Continue reading…

Czym jest system finansowy i jaka jest jego struktura?

Struktura i funkcje systemu finansowego

Pojęcie systemu finansowego nie powinno być nam obce. W końcu naprawdę często się z nim spotykamy. Wspominany jest on na wielu portalach informacyjnych, a nierzadko także w wiadomościach telewizyjnych. Mimo wszystko, większość z nas nadal nie zdaje sobie sprawy, jak system ten naprawdę działa. Jest to przede wszystkim całość form prawnych, a także norm organizacyjnych określający sposób gromadzenia i wykorzystywania przez państwo zasobów finansowych. Dodatkowo jest to swoisty wytwór finansowego prawa, który reguluje nie tylko wspomniane wcześniej kwestie, ale także kontroluje instytucje finansowe, które odpowiadają za należytą realizację obowiązujących zasad. Jednak czym tak naprawdę jest system finansowy, jaka jest jego struktura i jak przedstawia się on w naszym kraju? Continue reading…