Biuro

Przekształcenie działalności w spółkę – o czym pamiętać?

Osoby działające w spółce, po przekształceniu działalności

Jednoosobowa działalność gospodarcza to najprostszy sposób prowadzenia przedsiębiorstwa, w polskim systemie prawnym. Jednocześnie jest on najczęściej wybierany przez osoby, które po raz pierwszy zakładają własną firmę. Jednak co zrobić jeśli przedsiębiorstwo rośnie? Oczywiście, nadal można zachować formę JDG, jednak warto sprawdzić, jakie możliwości i korzyści dla przedsiębiorcy niesie za sobą przekształcenie działalności w spółkę. Continue reading…

Rachunkowość – definicje oraz rodzaje. Co to bilans finansowy? Czym są aktywa i pasywa bilansu?

Kobieta pracująca w biurze rachunkowym, przygotowująca bilans finansowy oraz sprawozdanie za poprzedni rok obrotowy

Rachunkowość to szczególny rodzaj osobistych akt gospodarczych. Jest to system do ciągłej identyfikacji, grupowania, reprezentowania i interpretowania walut oraz równoważenia ogólnych i szczegółowych danych liczbowych związanych z działalnością gospodarczą i warunkami ekonomicznymi. Zakładając, że rachunkowość jest systemem ewidencji obejmującym: księgowość, rachunek kosztów i sprawozdawczość, będziemy mieli ogólne rozumienie pojęć rachunkowych, ponieważ do XIX wieku pojęcia rachunkowości były takie same jak pojęcia księgowości. Continue reading…

Rejestracja przedsiębiorstwa na wirtualny adres firmy

wieżowce z biurami

Czy tylko rekiny przedsiębiorczości oraz finansjery mogą się cieszyć z posiadania siedziby w najlepszym miejscu? Czy żeby zdobyć dobry adres dla prowadzenia działalności, trzeba wynajmować kosztowny lokal? Oczywiście, że nie. Już od 1994 roku funkcjonuje usługa wirtualnego biura, które umożliwia rejestrację przedsiębiorstwa na wirtualny adres firmy. Continue reading…

Czym jest analiza finansowa przedsiębiorstw? Jakie są rodzaje i metody analizy finansowej?

Przeprowadzenie analizy finansowej w firmie

Głównym celem firmy jest uzyskanie jak największych zysków z prowadzonej działalności. Aby przetrwać na rynku i konkurować z konkurencją, firma przeprowadza szeroko zakrojone analizy wspomagające podejmowanie decyzji. Ważnym aspektem jest poprawność analizy finansowej, która pozwala firmie ocenić swoją sytuację i porównać osiągane wyniki z konkurencją. Continue reading…