Finanse

Podstawy księgowości – jak zacząć?

Księgowa znająca podstawy księgowości

Kilka lat temu, w ramach reformy uwolniono wiele zawodów. Dziś zdecydowanie łatwiej jest zostać, m.in. księgowym czy zarządcą lub pośrednikiem nieruchomości. Nie ma obowiązku zdobywania licencji czy certyfikatów w tym kierunku. Wdrożenie w obowiązki księgowego jest możliwe na zasadzie przebranżowienia, z zupełnie innych dziedzin i nauki wszystkiego od początku w praktyce. Dowiedz się czym zajmuje się księgowy i jak zacząć przygodę z podstawami księgowości.

Continue reading…

Banki komercyjne – rodzaje, funkcje

Mężczyzna w garniturze pracujący w banku komercyjnym

Przez pojęcie Bank możemy rozumieć osobę prawną, działającą na podstawie odpowiednich zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych, które polegają na przyjmowaniu depozytów, udzielaniu kredytów oraz wykonaniu innych czynności określonych przepisami prawa i wymienionych w statucie banku. Poznaj dokładną definicję banku, a także funkcjonowanie banków, funkcje banków i rodzaje banków. Continue reading…

Rachunkowość – definicje oraz rodzaje. Co to bilans finansowy? Czym są aktywa i pasywa bilansu?

Kobieta pracująca w biurze rachunkowym, przygotowująca bilans finansowy oraz sprawozdanie za poprzedni rok obrotowy

Rachunkowość to szczególny rodzaj osobistych akt gospodarczych. Jest to system do ciągłej identyfikacji, grupowania, reprezentowania i interpretowania walut oraz równoważenia ogólnych i szczegółowych danych liczbowych związanych z działalnością gospodarczą i warunkami ekonomicznymi. Zakładając, że rachunkowość jest systemem ewidencji obejmującym: księgowość, rachunek kosztów i sprawozdawczość, będziemy mieli ogólne rozumienie pojęć rachunkowych, ponieważ do XIX wieku pojęcia rachunkowości były takie same jak pojęcia księgowości. Continue reading…

Najważniejsze informacje na temat efektu ropo

charakterystyka efektu ropo

W dzisiejszych czasach sprzedaż internetowa jest na porządku dziennym, jednak nie znaczy to wcale, że stacjonarne sklepy nie mają w tym udziału. Wielu osobom zdarza się zauważyć coś online, ale kupić to w sklepie. Czasem zdarza się też przeciwieństwo tej sytuacji – przedmiot zauważony w stacjonarnym sklepie, zakupimy przez internet. Continue reading…

Budżet państwa – czym dokładnie jest i jakie funkcje pełni?

Polityka budżetu państwa

Słowo budżet pochodzi od łacińskiego bulga, co oznacza worek, koszyk służący do zbierania dochodów. Termin został przyjęty w słownictwie angielskim, a następnie w wielu innych krajach. Jedną z pierwszych osób, które zdefiniowały budżet, był słynny teoretyk budżetu Rene Stourm. W swojej książce Budżet ustanowił zasadę ekonomii budżetowej. Preferuje terminy, które obejmują dwie różne części definicji budżetu: jedna to przewidywane roczne dochody i wydatki, a druga to forma zatwierdzenia i dotacji dla rządu. Continue reading…