Rozwój i Edukacja

Co to krzywa możliwości produkcyjnych?

Wyjaśnienie czym jest krzywa możliwości produkcyjnych

Krzywa możliwości produkcyjnych, nazywana również granicą możliwości produkcyjnych, w skrócie PPF, to nic innego jak krzywa kombinacji ilości. Z reguły, umieszcza się na niej dwa towary, w celu obliczenia ram danych zasobów i towarzyszących im technologii. Jednoznacznie z tego wynika, że użytymi w tej kombinacji zmiennymi są: 

  1. a) dany zasób, 
  2. b) zastosowana metoda jego wytwarzania/produkcji. 

Continue reading…

Na czym polega prawo Engla?

Ernest Engel był znanym niemieckim statystykiem i ekonomistą. W trakcie swojej kariery kierował Pruskim Urzędem Statystycznym, a także poddał analizie budżet rodzin robotniczych, aby ustalić pewne prawidłowości dotyczące wydatków. W ten sposób powstało tzw. prawo Engla. Dotyczy ono wpływu wzrostu dochodu rodzin na wydatki. Warto zapoznać się z najważniejszymi informacjami na temat tej prawidłowości. Continue reading…

Czym i dla kogo są szkolenia Agile?

Mężczyzna prowadzi szkolenie

Nowoczesne formy zarządzania w ostatnich latach zyskują na popularności. W związku z tym różnego aktywności, jak np. szkolenia Agile, które pozwalają na wprowadzenie jej w krwioobieg firmy. Ważne jest, aby szkolenie było dopasowane do przedsiębiorstwa, w którym metoda Agile ma być zastosowana.
Continue reading…

Co to metoda delficka i jakie są przykłady jej zastosowania?

Mężczyzna korzystający z metody delfickiej

Metoda delficka jest jedną z metod heurystycznych. Heurystyka jest to nauka o dokonywaniu nowych odkryć, szczególnie za pomocą hipotez. Metoda ta służy do określania prawdopodobieństwa, że coś się wydarzy lub określenia czasu przyszłego zdarzenia. Prognozę tych wydarzeń zdobywa się poprzez przeprowadzenie ankiet wśród naukowców i ekspertów zajmujących się daną dziedziną. Continue reading…

Jak sprawdzić autentyczność dyplomu?

Studenci z dyplomami

Wielu pracodawców obawia się, że część absolwentów wyższych uczelni posługuje się sfałszowanymi dyplomami. Jeszcze niedawno sprawdzenie tego faktu było trudne, obecnie jednak istnieją systemy, które pozwalają sprawdzić autentyczność dyplomów i certyfikatów wydawanych przez uczelnie. Jak sprawdzić autentyczność dyplomu? Continue reading…