Certyfikaty z języka angielskiego – czy warto zrobić?

Nauka języka angielskiego.

Udokumentowanie umiejętności jest niezwykle istotne dla wielu osób. Bardzo często uczestnicy zajęć językowych decydują się więc na przystąpienie do egzaminu, którego pozytywne zaliczenie uprawia do otrzymania międzynarodowego certyfikatu. Warto wiedzieć, dlaczego tego typu zaświadczenie jest niezwykle cenione.

Rodzaje

Osoba, chcąca uzyskać dokument potwierdzający znajomość języka na danym poziomie, ma do wyboru kilkanaście opcji. Najpopularniejszymi certyfikatami z języka angielskiego są First Certificate in English, Certificate in Advanced English oraz Certificate of Proficiency in English.

Zaświadczenie FCE wydawane jest bezterminowo przez University of Cambridge Local Examinations Syndicate na podstawie testu, składającego się z pięciu części: czytania ze zrozumieniem, pisania, sprawdzianu gramatycznego, słuchania i mówienia. Do egzaminu może przystąpić osoba, której językiem ojczystym nie jest angielski.

CAE stanowi certyfikat na poziomie zaawansowanym, z naciskiem na umiejętności praktyczne. Zaświadczenie wydawane jest przez University of Cambridge Local Examinations Syndicate na podstawie testu, obejmującego czytanie ze zrozumieniem, pisanie, słuchanie oraz mówienie.

CPE charakteryzuje się najwyższym stopniem zaawansowania spośród popularnych certyfikatów językowych. Potwierdza on znajomość angielskiego na poziomie biegłym. Certyfikat wydaje University of Cambridge Local Examinations Syndicate na podstawie testu, składającego się z czytania ze zrozumieniem i testu gramatyczno-leksykalnego, pisania, słuchania oraz mówienia. Za każdą część można uzyskać taką samą liczbę punktów.

Cena

Koszt certyfikatu uzależniony jest od rodzaju wybranego zaświadczenia. Opłata za egzamin oscyluje w granicach od 150 do 500 złotych. Należy jednak pamiętać, że chcąc uzyskać zaświadczenie potwierdzające znajomość języka, trzeba się odpowiednio przygotować. Do opłaty egzaminacyjnej warto więc doliczyć koszt zajęć, materiałów edukacyjnych itd. Świetnym rozwiązaniem jest wybór kursu angielskiego online. Prowadzący zajęcia lektorzy bardzo często korzystają bowiem z materiałów, które bez problemu znaleźć można w Internecie. Program kursów dostosowany jest ponadto do wymogów konkretnego egzaminu. Uczestnik zajęć może więc skupić się na kwestiach, które są dla niego najbardziej przydatne.

Zalety

Certyfikat językowy jest niezwykle ceniony na rynku pracy. Bardzo często osoby przeprowadzające rekrutacje zwracają uwagę, czy dany kandydat ma odpowiednie kompetencje, pozwalające na komunikację z zagranicznymi przedstawicielami firm. Nierzadko certyfikat z angielskiego nie jest jedynym wymaganym zaświadczeniem. Bardzo często pracodawcy oczekują od kandydatów znajomości francuskiego, hiszpańskiego lub niemieckiego. Certyfikat językowy stanowi dodatkowy atut w przypadku osób starających się o obywatelstwo danego kraju lub wizę. Studenci, którzy pozytywnie zdali egzamin na poziomie B2, nie muszą uczęszczać na lektorat. Certyfikat językowy ułatwia również rekrutację na zagraniczną uczelnię.

Chcąc otrzymać dokument, zaświadczający o znajomości angielskiego, warto zdecydować się na zaliczenie międzynarodowego egzaminu. Przed testem można zapisać się na odpowiedni kurs przygotowawczy oferowany przez szkołę Lincoln. Zajęcia pozwalają bowiem opanować umiejętności wymagane przez egzaminatorów.