Co to jest Einkommensteuer?

Kobieta rozlicza swój podatek w Niemczech

Rosnące zatrudnienie polskich pracowników w Niemczech sprawia, że każdego roku zwiększa się liczba rozliczeń podatkowych składanych przez obywateli naszego kraju w niemieckich urzędach skarbowych. Osoby, które robią to po raz pierwszy, szybko zauważają, że systemy podatkowe obu krajów nie są do siebie tak podobne, jak można by się spodziewać. W naszym poradniku wskazujemy najważniejsze różnice oraz tłumaczymy zwroty, których nieznajomość może utrudnić rozliczenie podatku z Niemiec.

Obowiązek podatkowy w Polsce i Niemczech – różnice

W Niemczech, podobnie jak w Polsce i w każdym innym kraju, istnieje obowiązek podatkowy. Oznacza to, że każda osoba uzyskująca dochód, powinna rozliczyć się z niego i uiścić odpowiednio wysoki podatek w przynależnym urzędzie skarbowym – niemiecki odpowiednik to Finanzamt. Podstawowymi różnicami pomiędzy tymi krajami jest jednak rodzaj opodatkowania, sposób obliczania wysokości daniny oraz możliwości odpisania części kwoty od podatku. Niemiecki system podatkowy jest progresywny, co oznacza, że osiąganie wyższego dochodu skutkuje zwiększeniem opłaty fiskalnej po stronie podatnika. Do obliczenia wysokości podatku konieczna jest też znajomość własnej klasy podatkowej, regulującej możliwość zastosowania ulg.

Rozliczenie podatku z Niemiec – czy można zrobić to w Polsce?

Wiele osób zadaje sobie to pytanie. Co do zasady rozliczenie podatku z Niemiec jest możliwe w Polsce. Powinni zrobić to pracownicy, którzy przebywali na terenie Niemiec krócej niż 183 dni. Osoby pracujące na stałe w Niemczech mogą obawiać się, że podatek opłacony za granicą będzie wysoki, jednak wbrew pozorom rozliczenie podatku z Niemiec może okazać się stosunkowo korzystne. W parze z dużymi opłatami fiskalnymi idą bowiem liczne ulgi oraz znacznie więcej możliwości odliczania od podatku niż w Polsce. Ostatecznie w kieszeni większości podatników zostaje wyższy procent dochodów niż w analogicznej sytuacji w Polsce.

Skąd wziąć dokumentację do rozliczenia podatku z Niemiec?

Osoby zatrudnione w niemieckich firmach otrzymują od swoich pracodawców dokument potwierdzający wysokość dochodu. Należy go złożyć wraz z wypełnionym rozliczeniem w odpowiednim Finanzamcie, dołączając potwierdzenia prawa do ulg, z jakich podatnik zamierza skorzystać. Ważną różnicą w stosunku do złożenia PIT-u w Polsce jest ostateczna data – płatnik w Niemczech ma na to czas do ostatniego lipca roku kalendarzowego następującego po okresie rozliczeniowym. Po sprawdzeniu wysokości należnego podatku i uiszczonej wcześniej opłaty urząd skarbowy zwraca nadpłatę lub przekazuje informację o numerze konta, na które należy przesłać brakującą kwotę.

Niemieckie ulgi podatkowe

Zostało już wspomniane, że niemiecki system podatkowy zawiera dużą liczbę ulg, z których bez problemu mogą skorzystać Polacy, decydujący się na rozliczenie podatku z Niemiec za granicą. Szczególnie warto zwrócić tutaj uwagę na ulgę na dzieci, obejmującą też potomstwo mieszkające poza granicą Niemiec oraz ulgę z tytułu prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego, która również dotyczy utrzymania domu w Polsce. W razie trudności z własnoręcznym rozliczeniem podatku z Niemiec można zwrócić się o pomoc do jednego z biur podatkowych, rozliczających Polaków pracujących w Niemczech.