Co to jest numer SWIFT i jak z niego korzystać?

Mężczyzna przed laptopem wpisuje swój numer SWIFT

Obecnie większość transakcji finansowych jest realizowanych za pośrednictwem przelewów internetowych. Usprawnia to cały proces transferu środków i wielu przypadkach trafiają na konto odbiorcy jeszcze tego samego dnia. Do realizacji przelewu konieczne jest podanie numeru rachunku, ale w niektórych sytuacjach wymagany jest również kod SWIFT. Co to jest i jak z niego korzystać? Wyjaśniamy!

Co to jest SWIFT?

Skrót SWIFT pochodzi od Society fot Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Jest to nazwa organizacji non-profit, która umożliwia komunikację między bankami na całym świecie, podczas przeprowadzania transferów pieniężnych. Zajmuje się też nadawaniem i rejestracją numerów SWIFT, które są niezbędne do realizacji przekazów międzynarodowych. Każda instytucja ma przypisany indywidualny kod, który służy do identyfikacji podmiotów biorących udział w transakcji. W transakcjach międzynarodowych często uczestniczą różne banki, które pośredniczą w przekazaniu środków, zanim trafi do odbiorcy. Numer SWIFT pozwala dokładnie określić, od jakiej instytucji finansowej pochodzi komunikat.

Kobieta pracująca w banku rozmawia z mężczyzną

Jak działa numer SWIFT?

Każda instytucja należąca do systemu SWIFT ma nadany indywidualny kod identyfikacyjny. Składa się z ciągu 8 lub 11 znaków, które zawierają zaszyfrowaną informację o uczestniku komunikacji finansowej. Poszczególne elementy numeru SWIFT oznaczają:

  • cztery pierwsze znaki – identyfikator banku,
  • 2 następne znaki – kod indentyfikacyjny kraju, w którym działa dana instytucja,
  • 2 kolejne znaki – kod lokalizacji siedziby banku,
  • 3 ostatnie znaki – oznaczenie oddziału instytucji.

Chcą zrealizować przelew zagraniczny, możesz się spotkać z koniecznością podania kodu BIC. Jest to zamienna nazwa dla numeru SWIFT używana głównie poza granicami Polski. W obu przypadkach wymagane jest podanie tego samego identyfikatora banku.

Jak używać numeru SWIFT?

Realizując transfery pieniężne na terenie kraju, potrzebujesz jedynie numeru konta oraz danych odbiorcy. Nie ma konieczności podawania numeru SWIFT ani innych dodatkowych kodów identyfikacyjnych. W przypadku większości transakcji międzynarodowych jest on wymagany i bez tego nie uda Ci się przelać środków.
Do przelewu środków na rachunek odbiorcy, który znajduje się poza granicami kraju, oprócz numeru SWIFT potrzebny jest również IBAN. Jest to kod identyfikacyjny kraju nadawcy przekazu pieniężnego, który dla Polski jest oznaczony PL. Przelewy międzynarodowe nadaje się według określonego schematu, który polega na podaniu numeru swojego rachunku, poprzedzonego kodem IBAN. Na końcu należy natomiast wpisać numer SWIFT banku.

Gdzie znaleźć numer SWIFT?

Znalezienie numeru SWIFT banku nie powinno stanowić najmniejszego problemu. Takie informacje są dostępne na stronie danej instytucji i po zalogowaniu się na swoje konto w aplikacji mobilnej lub bankowości internetowej. Przed wysłaniem przelewu za granicę należy jednak mieć na uwadze to, że może się to wiązać z dodatkową opłatą. Warto więc wcześniej sprawdzić, ile wynosi koszt transferu do odbiorcy w konkretnym kraju.