Co to jest rynek – definicja, pojęcie

Kobieta która zna definicję rynku

Rynek od dawna jest interesującym tematem w naukach ekonomicznych. Niemniej jednak nie ma jeszcze jednej, powszechnie akceptowanej definicji rynku. co to jest rynek, jaka jest definicja rynku? Dziś słów kilka na ten temat.

Definicja rynku – czyli co to jest rynek

Rynek jest zwykle definiowany jako: „uczestników życia gospodarczego i sposób ich komunikacji między handlowcami, transakcje między kupującymi i sprzedającymi oraz miejscami kupna i sprzedaży, a także zachowania kupna i sprzedaży, grupowanie sprzedających i kupujących”. Przytoczona definicja nie oddaje w pełni charakteru rynku. Dlatego właściwa jest następująca definicja, zgodnie z którą rynek jest zbiorem określonych relacji między uczestnikami – podczas wymiany. Podmioty te to sprzedający i kupujący, którzy reprezentują i kształtują podaż i popyt oraz relacje między nimi. Warunkiem istnienia i funkcjonowania rynku jest istnienie sprzedających i kupujących. Tak więc najbardziej znaną definicją rynku to , to że rynek to po prostu spotkanie dwóch sił rynku popytu i podaży.

Rodzaje rynków

Rynek dzielimy ze względu na:

 • Przedmiot wymiany – rynek dóbr i usług konsumpcyjnych, rynek pracy, rynek kapitału, rynek ziemi;
 • liczbę podmiotów – konkurencja monopolistyczna, rynek wolnokonkurencyjny, rynek zmonopolizowany, monopol, oligopol;
 • zasięg terytorialny – rynek lokalny, rynek regionalny, rynek krajowy, rynek międzynarodowy, rynek światowy;
 • wpływ państwa na rynek transakcji – rynek wolny, rynek sterowany;
 • na legalność – rynek legalny, rynek półlegalny, rynek nielegalny.

Co to rynek? Jakie są zachowania na rynku?

Rynek samochodowy i mężczyźni zawierający umowę

Źródło: Freepik.com

Rynek jest więc zbiorem warunków, które umożliwiają kupującym i sprzedającym kontakt w procesie wymiany towarów i usług. Na niektórych rynkach (sklepy, stragany) kupujący i sprzedający mają bezpośredni kontakt. W supermarkecie sprzedawca ustala cenę i ustawia towary na półce – przez co sprzedający daje konsumentom wybór. Na aukcji kupcy są zmuszeni licytować, podczas gdy sprzedawcy zachowują dzieła sztuki – tak zwana bierna postawa. Chociaż rynki te mogą wydawać się różne, w rzeczywistości pełnią te same funkcje gospodarcze. Cena, którą ustalili, określa ilość, ludzie zgłaszają, że popyt jest równy dostarczonej ilości.

Co to jest rynek?

Rynek to kompleksowa koncepcja, która definiuje koncepcje rodziny o konsumpcji towarów alternatywnych. Decyzje firmy dotyczące tego, „co produkować” i „jak” produkować, a także decyzje pracownicze dotyczące „ile produkować” i „dla kogo” są uzgadniane poprzez odpowiednie korekty cen. Ceny towarów i zasobów (takich jak siła robocza, maszyny i ziemia) są kształtowane tak, aby zapewnić wykorzystanie ograniczonych zasobów do ich produkcji, co jest popytem społecznym. Jeżeli podmioty zarządzające procesem reprezentują podaż i/lub popyt, to znaczy, gdy występują jako sprzedawcy, stają się podmiotami rynkowymi I/lub kupujących. Działania uczestników rynku i relacje między nimi są oparte na istnieniu różnych zainteresowań (pragnienia). Mogą wyjść czy to w zakresie stosunków wymiany, czy relacji równoległych.

Z formalnego punktu widzenia wszyscy uczestnicy rynku są równi. Relacja między nimi nie opiera się na zasadzie podporządkowania lub wyższości. Ale na podstawie formalnej równości. Struktura tego wzajemnego procesu zależy głównie od siły przetargowej sprzedawcy i kupujących. Podmioty rynkowe mogą występować wyłącznie jako sprzedający lub kupujący,

Ale w większości przypadków działają jednocześnie jako sprzedający i kupujący różnych przedmiotów wymiany (na przykład banki dostarczają walutę konsumentom, firmom i krajom, udzielają potrzebnych pożyczek i gromadzą odpowiednie potrzeby walutowe, zgłaszając potrzeby walutowe do inne podmioty rynkowe Zasoby gotówkowe) Izolowane i niezależne od innych uczestników. Działając jako sprzedawcy, nawiązują ciągłą relację wymiany z kupującymi i vice versa.

Podmioty rynku

Elementarne podmioty rynku bez których by nie istniał to:

 • konsumenci, czyli gospodarstwa domowe,
 • państwo,
 • instytucje finansowe, czyli banki
 • przedsiębiorstwa usługowe,
 • przedsiębiorstwa produkcyjne.

Bibliografia:

 • Begg D., Fisher S., Vernasca G., Dornbusch R., Mikoroekonomia, (2014) PWE, Warszawa,
 • Z. Fedorowicz, Polityka pieniężna, Warszawa 1992, s. 48.