COVID-19 a sytuacja na rynku walut

wykres

Chociaż problemy spowodowane przez pandemię COVID-19 poważnie wstrząsnęły światową gospodarką, to jednak rynek Forex ma się w tych warunkach zdumiewająco dobrze. Inwestorzy wyraźnie kierują się ku walutom obcym jako jednej z najciekawszych opcji nie tylko w zakresie inwestycji, lecz również ochrony kapitału w czasach pandemii.

Rynek walut a COVID-19: jak jest i czego można się spodziewać?

Co bardzo ciekawe, już w marcu tego roku mogliśmy obserwować aż 27% wzrost wzrost obrotów na rynku walutowym. Oczywiście w sporej części wynikało to z faktu, iż inwestorzy masowo sprzedawali niektóre waluty. Jednocześnie jednak eksperci podkreślają rosnące znaczenie amerykańskiego dolara, który coraz wyraźniej jest traktowany przez inwestorów jako swoista bezpieczna przystań w okresie niepewności na rynkach.

Skąd jednak tak daleko idąca pewność inwestorów? Pomimo wielu sceptycznych prognoz system opieki społecznej w USA bynajmniej nie uległ załamaniu. Co więcej, amerykańska gospodarka wydaje się pozostawać w relatywnie dobrym stanie, co naturalną koleją rzeczy generuje zwiększony popyt jeżeli chodzi o transakcje walutowe na USD w parach z innymi walutami, ze szczególnym uwzględnieniem walut gospodarek wchodzących.

Z drugiej natomiast strony ostanie miesiące to nader skomplikowana sytuacja jeżeli chodzi o rynek surowców. Notowania ropy w oczywisty sposób pikują. Złoto natomiast co prawda ma za sobą potężne wzrosty, jednak w opinii wielu analityków wycena Królewskiego Metalu obecnie „sięga sufitu”, przez co potencjał dla ewentualnych dalszych zysków wydaje się ograniczony.

Czy USD nadal będzie bezpieczną przystanią?

Wiele wskazuje na to, że odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca. Podkreśla się w tym zakresie zwłaszcza szereg istotnych faktorów, które powodują wzrost wartości pieniądza w Stanach Zjednoczonych, jak np. rosnąca stopa bezrobocia. Analitycy są zarazem właściwie zgodni co do tego, że amerykańska gospodarka kolejny raz poradzi sobie z kryzysem. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat perspektyw dla USD oraz innych walut, zobacz tą stronę.

Jak natomiast przedstawia się sytuacja jeżeli chodzi o inne duże waluty? Euro póki co wydaje się stabilne, jednak gospodarka UE siłą rzeczy jest rządzona przez wysoce specyficzne dynamizmy, przez co naprawdę trudno w tym zakresie o jakiekolwiek prognozy. Eksperci podkreślają jednak potencjalnie ciekawe perspektywy dla Dolara Australijskiego. Gospodarka tego kraju została bowiem dość mocno uderzona przez kryzys, jednak nie zachwiało to jej fundamentami, przez co australijska waluta ostatnio wyraźnie zyskuje. Z drugiej strony wysoce prawdopodobne wydaje się uruchomienie mechanizmów wspomagania fiskalno-monetarnego przez australijskie władze, co mogłoby poważnie osłabić AUD, przynajmniej w krótkiej perspektywie.