Czy do prowadzenia księgowości są potrzebne uprawnienia?

Businessman

Usługi rachunkowe są chętnie wybierane przez wiele przedsiębiorstw. Czy jednak obecnie księgowy musi posiadać uprawnienia do świadczenia tego rodzaju obsługi?

Artykuł partnerski

Z pomocy biur rachunkowych skorzystamy obecnie w całej Polsce. Są one dostępne nawet przez internet. Jeśli chcesz również powierzyć sprawy księgowe swojej firmy w ręce ekspertów, na przykład nie chcesz samodzielnie rozliczać JPK, wówczas najlepiej znaleźć eksperta w tej dziedzinie. Czy jednak powinien posiadać on koniecznie specjalne uprawnienia księgowe?

Uprawnienia nie są wymagane

Obecnie do założenia i prowadzenia biura księgowego nie trzeba posiadać odpowiednich uprawnień, ponieważ zostały one zniesione w związku z wprowadzeniem przepisów regulacyjnych w zawodzie księgowego.

Aż do 2014 roku trzeba było posiadać uprawnienia, które określane były mianem certyfikatu księgowego. Jednak przez wejście w życie ustawy deregulacyjnej uprawnienia te były już wymagane. Nie oznacza to jednak, że usługi rachunkowe może prowadzić każdy, ponieważ konieczne jest spełnienie kilku warunków.

Zgodnie z art. 76a ust. 1 i 3 oraz art. 76h ust. 1 Ustawy o rachunkowości usługi rachunkowe mogą być świadczone przez osoby, które:

  • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych
  • mają wykupioną polisę odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez swoją działalność
  • nie mają prawomocnych wyroków sądu za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, mieniu, obrotowi gospodarczemu, za przestępstwa skarbowe i za przestępstwa opisane w rozdziale 9 Ustawy o rachunkowości

Oczywiście, jeśli chcemy, możemy poszukać księgowego posiadającego jeszcze certyfikat księgowy, ale warto wskazać, że nie jest on obecnie gwarantem najwyższej jakości usług, na przykład przy rozliczeniach JPK. Biura rachunkowe najczęściej korzystają z nowoczesnych programów komputerowych jak sage.com.pl, które pozwalają im na oferowanie obsług na najwyższym poziomie dla każdego ze swoich klientów.

Do sprawdzenia swojej oferty programów księgowych zaprasza sage.com.pl.