Czy można przyspieszyć zwrot podatku z Niemiec?

Przyśpieszenie zwrotu podatku z Niemiec

Rozliczenie podatku z Niemiec, podobnie jak w Polsce, wiąże się z koniecznością złożenia zeznania podatkowego w tamtejszym urzędzie skarbowym, czyli Finanzamcie. Należy jednak pamiętać, że każdy kraj ma swój własny system fiskalny, a co za tym idzie – procedura rozliczenia podatku może wyglądać w każdym z nich nieco inaczej. Co warto wiedzieć na temat składania deklaracji podatkowej u naszych zachodnich sąsiadów, aby szybko i pomyślnie otrzymać należny zwrot podatku z Niemiec? Sprawdź najważniejsze informacje na ten temat.

Rozliczenie podatku z Niemiec szybko i bezproblemowo – o czym warto pamiętać?

Niemcy nadal stanowią jeden z najchętniej wybieranych przez Polaków kierunków do emigracji zarobkowej. Za naszą zachodnią granicą mieszka i pracuje wielu rodaków, którzy podlegają niemieckiemu systemowi fiskalnemu i w związku z tym powinni pamiętać o kilku istotnych kwestiach. Najważniejszą z nich stanowi bez wątpienia termin składania deklaracji podatkowej. W Niemczech zeznanie to wraz ze wszelkimi niezbędnymi dokumentami należy bowiem dostarczyć do odpowiedniego dla miejsca zamieszkania urzędu nie później niż do 31 lipca roku, następującego po roku podatkowym. Kolejną ważną różnicą w stosunku do polskiego prawa podatkowego jest fakt, że podatnicy rozliczający się na terenie Niemiec zobowiązani są do ustalenia stawki podatku i klasy podatkowej, do której przynależą. U naszych zachodnich sąsiadów funkcjonuje sześć klas podatkowych, a są one określane na podstawie czynników takich jak m.in. sytuacja rodzinna i ekonomiczna osoby wypełniającej zeznanie podatkowe. Co istotne, w Niemczech możliwe jest złożenie deklaracji do czterech lat wstecz. Do rozliczenia podatku z tego kraju potrzebne są natomiast następujące dokumenty:

  • Lohnsteuerbescheinigung – niemiecka karta podatkowa, którą wydaje pracodawca w terminie do 28 lutego roku, który następuje po roku podatkowym;
  • zaświadczenie UE/EOG – potrzebne w sytuacji, gdy podatnik osiąga również dochody w Polsce;
  • inne dokumenty uprawniające do uzyskania ulg podatkowych.

Jak długo trzeba czekać na zwrot podatku z Niemiec?

Niemiecki urząd skarbowy nie ma wyznaczonego jednego terminu, do kiedy musi wydać decyzje w sprawie otrzymanych deklaracji podatkowych. Z tego powodu czas oczekiwania na zwrot podatku z Niemiec może być różny, a często zależy od samego urzędu skarbowego (liczby osób przynależących do danego okręgu, zasobności kadry obsługującej petentów itp.). Zwykle po złożeniu deklaracji podatnicy oczekują na należny zwrot od 1 do 3 miesięcy. Sposobem na szybsze otrzymanie zwrotu podatku z Niemiec jest jednak możliwie najwcześniejsze dostarczenie do urzędu skarbowego wszystkich wymaganych dokumentów. Urząd przetwarza otrzymane deklaracje według kolejności ich wpływu. Dlatego warto rozważyć złożenie zeznania podatkowe za pośrednictwem kanału online, wykorzystując do tego dostępne programy czy korzystając z pomocy profesjonalnej firmy. Okazuje się bowiem, że e-deklaracje są zwykle szybciej przetwarzane niż ich papierowe odpowiedniki wysyłane za pośrednictwem tradycyjnej poczty.

Aby móc cieszyć się szybkim zwrotem podatku z Niemiec, warto również zadbać o kompletność i poprawność sporządzonej dokumentacji. Samodzielne wypełnienie deklaracji częstokroć skutkuje błędami i koniecznością naniesienia poprawek, co nieuchronnie wydłuża całą procedurę i czas oczekiwania na należny zwrot. Skorzystanie ze wsparcia profesjonalistów zajmujących się rozliczaniem podatku z Niemiec jawi się zatem jako opłacalne rozwiązanie, gwarantujące sprawne załatwienie wszystkich formalności w jak najkrótszym czasie.