Czy olej napędowy ma termin przydatności?

Zbiornik na olej napędowy

Olej napędowy najczęściej magazynowany jest w miejscach, w których do codziennej pracy wykorzystywane są maszyny i pojazdy z silnikiem Diesla. Do jego przechowywania najczęściej wykorzystuje się zbiorniki, które chronią substancję przed niekontrolowanym wyciekiem. Niewiele osób jednak wie, że po pewnym czasie traci ona swoje cenne właściwości, stając się jednocześnie bezużyteczną cieczą.

Ile wynosi termin przydatności oleju napędowego?

Producenci oleju napędowego niechętnie dzielą się informacjami dotyczącymi jego terminu przydatności, choć jest to kluczowa wiedza dla wszystkich osób, które tankują na zapas. Określa się jednak, że substancja utrzymuje swoje właściwości przez okres 6 miesięcy. Warto podkreślić, że termin przydatności zależy w dużym stopniu od jakości paliwa – każdy olej napędowy sprzedawany aktualnie na stacjach w swoim składzie zawiera domieszkę biokomponentów, którymi w tym przypadku są estry etylowe kwasów tłuszczowych. Wpływają one negatywnie na trwałość paliwa, w którym dodatkowo istnieje ryzyko rozwinięcia się bakterii beztlenowych szkodzących jego właściwościom. Dobrym nawykiem jest więc inwestowanie w olej napędowy premium o mniejszej zawartości biokomponentów, jednak niezależnie od rodzaju paliwa, po pewnym czasie może ono ulec rozwarstwieniu. Należy pamiętać, że na trwałość magazynowanej substancji wpływa także sposób jej przechowywania – do tego celu należy wykorzystywać specjalne zbiorniki na ON, których specyfikację opisujemy poniżej.

Jak przechowywać olej napędowy, aby zachował swoje właściwości?

Zasady dotyczące przechowywania oleju napędowego regulowane są prawnie, a nieprzestrzeganie przepisów wiąże się z poważnymi konsekwencjami, które najczęściej obejmują karę grzywny, a w skrajnych przypadkach nawet aresztu. Niekontrolowany wyciek substancji może zarówno wiązać się z ryzykiem pożarowym, jak i stanowić duże zagrożenie dla środowiska naturalnego, jednak odpowiednie magazynowanie oleju napędowego w bardzo dużym stopniu wpływa także na utrzymanie jego właściwości. Jak mówi nam specjalista z firmy MiM Zbiorniki, która specjalizuje się w produkcji zbiorników na paliwa i chemikalia:

Zbiorniki na olej napędowy powinny być wykonane z dwóch warstw polietylenu, czyli tworzywa sztucznego o bardzo dużej wytrzymałości i odporności. Są to tzw. zbiorniki dwupłaszczowe, które w maksymalnym stopniu chronią przed wyciekiem substancji. Ich konstrukcja opiera się na dwóch płaszczach, pomiędzy którymi znajduje się wolna przestrzeń – to do niej, w przypadku pojawienia się nieszczelności w płaszczu wewnętrznym, spływa ciecz.

Należy pamiętać, że każdy zbiornik na olej napędowy powinien być wyposażony w szczelne zamknięcie, które efektywnie zapobiega przedostawaniu się powietrza do jego wnętrza. Równie ważny jest osprzęt, który umożliwia zarówno dostarczanie, jak i pobieranie paliwa. Tak magazynowany olej zachowa swoje właściwości przez możliwie jak najdłuższy czas, chroniąc jednocześnie użytkowników zbiornika przed odpowiedzialnością karną i gwarantując maksymalne bezpieczeństwo przechowywania.