Czy PR to już marketing?

Public relations

Odpowiednie prowadzenie działalności marketingowej zmusza nas do konkretnego zachowania. W tym kontekście musimy wykonywać szereg działań, które mają na celu promocję naszej firmy i produktu lub usługi, którą chcemy sprzedać. Jednocześnie na nasz wizerunek składają się inne nasze aktywności oraz działania, co może poprawić sprzedaż lub ją pogorszyć. Wniosek może być więc tylko jeden – Public Relations wpływa na powodzenie kampanii marketingowych.

Jakie zadania stawia marketing?

Marketing jest sumą działań mających na celu osiągnięcie zakładanego zysku. W tym aspekcie jest to szereg różnych aktywności, które mają za zadanie spowodowanie rozgłosu
i nakłonienie konsumentów do skorzystania z naszej usługi lub produktu. Za powodzenie kampanii marketingowej odpowiada nie tylko sposób reklamy oraz sam produkt czy usługa, ale także kto i w jaki sposób o niej mówi. Duży wpływ na kształt sprzedaży ma zatem opinia, jaką dana firma czy osoba może się poszczycić.

Czym jest PR?

PR, czyli skrót od Public Relations, w tłumaczeniu na język polski oznacza relacje publiczne. Są to wszelkie relacje, poza prywatnymi, które mogą wpłynąć na wizerunek firmy czy jednostki i, na który to wizerunek się składają. W ten sposób PR staje się narzędziem służącym do kreowania własnego „ja” w przestrzeni publicznej. Jest to sieć powiązań, konkretne zachowania, ale także funkcjonowanie w społeczeństwie czy oddźwięk, jaki dają nam nasze aktywności każdego dnia. Można powiedzieć, że jest to skuteczne i ciężko sterowalne osadzenie w rzeczywistości publicznej. Obraz, jaki wytwarzamy na zewnątrz, w życiu całej społeczności. Możemy więc z całą pewnością stwierdzić, że działania PR-owe są działaniami marketingowymi i realizują zasady nim kierujące.

Konstatując, możemy potwierdzić, że:

działania mające na celu wytworzenie konkretnego obrazu danej rzeczy lub osoby w społeczeństwie są ściśle przylegające do marketingu i stają się jego częścią w sposób integralny i całkowicie bezsprzeczny.

Odpowiednie zarządzanie naszym wizerunkiem powinno odbywać się więc w konsultacji ze specjalistami. Aby ich spotkać, wystarczy zajrzeć na stronę codemedia.pl i odmienić swój los.