Czy ubezpieczenie firmowe jest obowiązkowe? Rozwiewamy wątpliwości

Jesteś przedsiębiorcą? Zapewne wiesz, że z prowadzeniem działalności gospodarczej wiążą się różne kosztowne ryzyka. Należą do nich wyrządzenie szkody osobie trzeciej, a także utrata płynności finansowej. A to niesie za sobą szereg przykrych konsekwencji. Wyjść obronną ręką z takich sytuacji pozwoli Ci ubezpieczenie firmowe, które pokryje koszty wyrządzonych szkód. Sprawdź, czy jest ono obowiązkowe, i przekonaj się, co możesz dzięki niemu zyskać.

Na przedsiębiorców pracujących w określonych branżach nakładany jest wymóg wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). Kwestie te regulują rozporządzenia Ministra Finansów. Inne firmy mogą zabezpieczyć się przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń i dobrowolnie wykupić ubezpieczenie.

Kto musi mieć polisę?

Obowiązkowe ubezpieczenie OC wykupić musisz, jeśli wykonywana przez Ciebie praca wymaga specjalistycznej wiedzy i odpowiednich uprawnień, a także wiąże się ze szczególną odpowiedzialnością. Brak takiej polisy może skutkować nałożeniem na Ciebie wysokich kar. Co więcej, możesz nawet stracić licencję lub prawo do wykonywania zawodu, a za wyrządzone szkody nie zapłaci ubezpieczyciel, lecz pokryjesz je z własnej kieszeni.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC muszą mieć m.in:

  • firmy, które świadczą usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  • firmy, które świadczą usługi ochrony osób i mienia,
  • podmioty przyjmujące zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych,
  • organizatorzy imprez masowych i turystyki,
  • przewoźnicy lotniczy,
  • adwokaci, notariusze, radcy prawni, doradcy podatkowi,
  • architekci, inżynierowie budownictwa,
  • detektywi.

Warto ubezpieczyć swoją firmę

Dobrowolne ubezpieczenie firmowe – nie tylko OC

Każdy przedsiębiorca może ubezpieczyć swoją firmę dobrowolnie. Taka polisa ubezpieczeniowa dla firmy powinna być dopasowana do rodzaju prowadzonej działalności i indywidualnych potrzeb. Określonego zakresu ochrony potrzebujesz, jeśli prowadzisz biuro lub sklep przy ruchliwej ulicy, narażone m.in. na akty wandalizmu czy zalanie. W dużej firmie produkcyjnej zwrócisz uwagę na ubezpieczenie drogich maszyn, a w magazynie – przechowywanego towaru. Ważne, by polisa obejmowała jak najwięcej ryzyk, jakie mogą wystąpić przy prowadzeniu określonej działalności.

Nie zmienia to faktu, że ubezpieczenie firmowe OC też może Ci się przydać, aby pokryć koszty szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności lub wykonywaniem usługi.  Warto mieć takie zabezpieczenie ze względu na wysokość roszczeń poszkodowanych, które z każdym rokiem są coraz wyższe i mogą znacząco obciążyć Twój budżet.