Czy warto być vatowcem – plusy i minusy

Podatek VAT - czy warto być vatowcem

Każdy przedsiębiorca na początku swojej drogi stoi przed wyborami podatkowymi i tym, w jaki sposób będzie się rozliczać. Zagadnienia te dzielą się zasadniczo na dwie kwestie – formę opodatkowania w zakresie podatków dochodowych (PIT lub CIT) oraz zgłoszenie jako podatnika podatku od towarów i usług. W zakresie podatku dochodowego, w zależności od rodzaju i planowanej skali prowadzenia działalności, można wybrać ryczałtowe formy opodatkowania, podatek wg skali podatkowej lub wg liniowej stawki 19%. Dziś powiemy słów kilka, na temat podatku VAT oraz tego, czy warto być vatowcem.

Vatowiec – czynny czy zwolniony? Czy warto być vatowcem?

Niezależnie od tego, jaką decyzję podatnik podejmie w odniesieniu do opodatkowania podatkiem dochodowym (od osób fizycznych PIT lub prawnych CIT), staje przed kolejnym wyborem – czy zostać czynnym podatnikiem VAT (ang. value added tax). Część podatników będzie mogła skorzystać z tzw. zwolnienia podmiotowego w podatku od towarów i usług. Mowa o nim w artykule 113 powołanej ustawy.

Vatowcy, którzy nie przekroczą rocznego obrotu sprzedaży w kwocie 200.000,00 zł mogą skorzystać z tego rodzaju zwolnienia. Do limitu nie wlicza się wartości podatku oraz ściśle określonych w artykule 113 ustęp 2. ustawy. W przypadku, jeśli podatnik rozpoczyna działalność w trakcie trwania roku podatkowego, wówczas wartość limitu zmniejsza się proporcjonalnie do okresu, w którym firma funkcjonuje. Co ważne, nie każda firma będzie mogła skorzystać ze zwolnienia przewidzianego dla podmiotów o niskim obrocie.

Kto nie może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego w podatku VAT?

Zwolnienia podmiotowego nie stosuje się m.in. do podmiotów świadczących usługi:

  • doradcze,
  • prawnicze,
  • jubilerskie,
  • ściągania należności.

W kręgu podmiotów wykluczonych ze zwolnienia z art. 113 ustawy o VAT znalazły się również podmioty dokonujące dostaw m.in.:

  • nowych środków transportu,
  • terenów budowlanych,
  • preparatów kosmetycznych,
  • części do pojazdów samochodowych i motocykli,
  • metali szlachetnych,
  • ponad stuletnich antyków.

Po ustaleniu, czy nasza działalność kwalifikuje się do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT (do limitu obrotów 200.000,00 zł) warto zastanowić się, czy takie rozwiązanie jest dla nas korzystne. Jeżeli zarejestrujemy się jako czynni Vatowcy, będziemy zobligowani do rozliczania podatku VAT, ewidencjonowania sprzedaży i zakupów oraz comiesięcznego sporządzania jednolitego pliku kontrolnego z deklarację – w strukturze logicznej publikowanej przez Ministerstwo Finansów. Każda transakcja będzie musiała być rozpatrywana pod kątem zastosowania odpowiedniej stawki podatku (podstawowej 23%, obniżonej 8% lub 5% lub zwolnionej), do tego dojdą rozliczenia w ramach WDT.

Czy warto być vatowcem? Kiedy obowiązuje prawo do odliczenia VAT?

Vatowiec

Źródło: Freepik.com

W momencie kiedy jesteśmy czynnymi Vatowcami i wystawiamy faktury z VAT-em należnym, mamy też prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady, podatek od towarów i usług, w swoim założeniu powinien być neutralny – płaci go ostateczny odbiorca towaru lub usługi. W gąszczu przepisów znajdziemy również szereg ograniczeń przy prawie do odliczenia podatku (np. w przypadku zakupów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, związanych z pojazdem wykorzystywanym na cele mieszane lub przy sprzedaży mieszanej).

Obowiązków związanych z rozliczaniem podatku VAT jest co nie miara – odpowiednia klasyfikacja GTU, rozpoznanie obowiązkowego stosowania mechanizmu podzielonej płatności et cetera. Jednak czy taki diabeł straszny?

Z pewnością, przy rozliczeniach podatkowych, warto skorzystać z pomocy ekspertów. Jeśli jednak zdecydujemy się na samodzielne prowadzenie ewidencji i rozliczeń, warto zajrzeć do przepisów i korzystać z pomocy dostępnej za pośrednictwem Krajowej Informacji Skarbowej oraz bezpłatnych narzędzi udostępnianych przez Ministerstwo Finansów (np. aplikacja E-mikrofirma) Klient JPK (mf.gov.pl)

Jakie czynniki są kluczowe przy decyzji czy zostać czynnym VAT-owcem?

Przy podejmowaniu decyzji o skorzystaniu ze zwolnienia podmiotowego lub o dobrowolnym zgłoszeniu jako czynny podatnik VAT, oprócz rodzaju przewidywanej prowadzonej działalności i jej skali, powinniśmy wziąć pod uwagę docelowe grono klientów. Dla odbiorcy firmowego – najczęściej podatnika czynnego podatku VAT – będziemy bardziej konkurencyjni jako Vatowcy. Klient będzie mógł odliczyć VAT z naszej faktury.

Jeśli zamierzamy świadczyć usługi dla osób fizycznych lub innych podmiotów, zwolnionych podmiotowo lub przedmiotowo z VAT, wówczas nasza konkurencyjność wzrasta jeśli korzystamy ze zwolnienia w VAT.