Czy warto zainwestować we własne oprogramowanie?

Osoby w biurze używają własnego oprogramowania w biurze

Oprogramowanie dla dostosowane do potrzeb konkretnej firmy niesie ze sobą wiele korzyści, których nie można oczekiwać od komercyjnych systemów. Firmy, które rozważają inwestycję w takie rozwiązanie, stają przed dylematem, czy warto wdrożyć w organizacji dedykowany system, ponieważ jest to czasochłonne, a często także wiąże się z większymi kosztami. Mimo to, właściciele biznesów korzystają ze współpracy z software house’ami w celu stworzenia indywidualnego oprogramowania ze względu na to, że stwarza ono możliwość wdrożenia innowacyjnych pomysłów.

Tworzenie własnego oprogramowania – jak przebiega współpraca z software housem?

Pierwszym krokiem w procesie decyzyjnym dotyczącym tworzenia własnego oprogramowania, jest wybór software house. Wrocław i inne duże miasta mają do zaoferowania wiele doświadczonych firm, działających na rynku IT. Współpraca z software housem przy projektowaniu dedykowanego oprogramowania jest niezbędna, ponieważ tak duże przedsięwzięcie wymaga zaangażowania kilku programistów. Z tego powodu zatrudnienie pracowników IT in house jest niemożliwe, ponieważ wymagałoby to nawiązania krótkotrwałej współpracy.

Dostawcy oprogramowania, którzy zajmują się na co dzień tworzeniem systemów informatycznych, pomogą Twojej firmie przejść przez cały proces oraz wskażą ewentualne zagrożenia, które mogą pojawić się na poszczególnych etapach realizacji. Często wykorzystywaną przez software house’y metodą jest Minimum Viable Product, która pozwala zweryfikować, czy pomysł na konkretne oprogramowanie jest realny do wykonania oraz opłacalny z biznesowego punktu widzenia. Rozwiązania dedykowane są dostosowane do potrzeb danej firmy i dzięki temu dają możliwość przewagi nad konkurencją.

Dedykowane oprogramowanie – czy jest odpowiednie dla każdej branży?

Oprogramowanie dedykowane jest odpowiednie dla tradycyjnych biznesów, które chcą szybko rozwinąć swoją działalność, poszerzyć zasięg lub zdecydowanym krokiem wejść na cyfrowy rynek. Jako przykład można tu podać sklepy z odzieżą, akcesoriami dla dzieci, czy roślinami. Dzięki pogłębionym analizom danych sprzedażowych i dostosowywaniu oferty do potrzeb klientów, firmy działające w sieci, mogą być bardziej elastyczne oraz wdrażać zmiany w procesach wewnętrznych (np. optymalizować łańcuchy dostaw). Monitorowanie danych w systemie informatycznym, zaprojektowanym z uwzględnieniem specyfiki danej firmy, pomaga w podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych.

Własne oprogramowanie dla startupów

Startupy coraz częściej korzystają z dedykowanych rozwiązań. Nawet jeśli na początkowym etapie rozwoju biznesu decydują się na ogólnodostępne rozwiązania, wraz z powiększaniem grupy docelowej lub intensyfikacją sprzedaży produktu, lub usługi, oprogramowanie ewoluuje wraz ze startupem. Zaprojektowane na miarę potrzeb oprogramowanie może być zmieniane razem z całą koncepcją modelu biznesowego. Ważną zaletą własnego oprogramowania w przypadku startupów jest skalowalność stworzonej platformy. Tego typu biznesy są nastawione na szybki rozwój, dlatego możliwość rozbudowy systemu IT w krótkim czasie jest kluczowa.