Czym jest BIM?

Modelowanie informacji o budynku

Rozwijając skrót, BIM to – Building Information Modeling, czyli Modelowanie Informacji o Budynku. Opiera się o cyfrowy zapis modelu budynku, który jest dostępny jednocześnie dla wszystkich uczestników procesu projektowania i budowy. Dzięki temu jest on jednym źródłem informacji o budynku, umożliwiającym sprawną koordynację projektu budynku co prowadzi do zmniejszenia kosztów budowy dzięki uniknięcie wielu błędów i eliminację zbędnych procesów. Dane zapisane w modelu budynku pozwalają na łatwe generowanie zestawień, tabel oraz wykonywanie kalkulacji i analiz technicznych. BIM umożliwia wizualizację obiektu, dzięki czemu projektanci, inwestor, wykonawcy czy przyszli użytkownicy mogą dokładnie zrozumieć projektowany budynek. BIM przypisuje elementom modelu 3D takie parametry jak cena, opór cieplny, nazwa producenta, gęstość, wytrzymałość, odporność ogniową, co umożliwia wykonanie symulacji i obliczeń a przez to dogłębne zrozumienie projektowanego budynku i ułatwia podejmowanie decyzji.

Pionierami technologii BIM byli Charles Eastman z wydanym w 1977 GLIDE (Graphical Language for Interactive Design) I Gábor Bojár twórca ArchiCad-a (1982) i wieloletni prezes firmy Graphisoft. ArchiCad (pierwotnie Radar CH) był pierwszym programem CAD dostępnym na komputery PC oraz Mac. Największy sukces komercyjny odniósł program Revit wydany przez Revit Corporation a później wykupiony przez Autodesk. Technologia BIM wpisuje się w 4 rewolucję przemysłową.

BIM w praktyce – Ideą BIM jest współpraca i dzielenie się

Idea technologii BIM sprowadza się do współpracy i dzielenia się informacjami przez wszystkich interesariuszy projektu, którzy wytwarzają i wykorzystują informacje o budynku w oparciu o jego spójny, kompleksowy model zapisany w formie cyfrowej.

W praktyce wygląda to tak, że w oparciu o wizję architekta powstaje cyfrowy, trójwymiarowy model, wzbogacony o dodatkowe informacje, będący zarówno kompletnym źródłem informacji o inwestycji, jak i obszarze działania kolejnych zespołów lub specjalistów zaangażowanych w prace nad projektem. Tradycyjna dokumentacja (w razie potrzeby) generowana jest na podstawie aktualnych danych zawartych w modelu, co zapewnia spójność wszystkich jego elementów.

Ogromną zaletą modelu cyfrowego jest to, że może zawierać obszerne informacje, takie jak semantyka elementów budowlanych, relacje przestrzenne i relacje między nimi, liczba i właściwości materiałów budowlanych i produktów. Wszystkie te informacje znajdują się w jednym miejscu, są dostępne dla wszystkich zaangażowanych w projekt i można je na bieżąco aktualizować.