Czym jest subkonto i jak je założyć?

Urzędnik wiedzący czym jest subkonto

Coraz częściej możemy spotkać się z pojęciem subkonta, nie tylko przeglądając strony internetowe, ale także w telewizji. Jednak dla większości z nas pojęcie to nadal jest dość enigmatyczne. Subkonto zakładane jest wszystkim osobom, które urodziły się po roku 1968, a także odprowadzają one comiesięczne składki emerytalne. Co wówczas z osobami urodzonymi przed tym rokiem? Otóż mogą oni odprowadzać składki, tylko i wyłącznie wtedy, gdy należą do funduszu emerytalnego OFE. Jednak co powinniśmy wiedzieć o subkoncie w ZUS i kiedy możemy wypłacić z niego pieniądze?

Subkonto – na czym właściwie polega? Co to jest subkonto?

Na czym polega subkonto? By to wyjaśnić co to jest subkonto, cofnijmy się do roku 2011, kiedy to Zakład Ubezpieczeń Społecznych czyli ZUS, rozpoczął prowadzenie pierwszych, tego typu kont. Powstały one dzięki obniżeniu składki, która była przekazywana do funduszy emerytalnych. Wówczas w 2011 roku, wszystkie składki zostały zapisane na subkontach w ZUS. Na samym początku z pensji osób ubezpieczonych było potrącane 5%, w 2013 roku, było to już 4,5%, a rok później 4,2%. Jednak wraz z nadejściem kolejnych lat, składki systematycznie rosły i dziś wynoszą już aż 7,3% z pensji osoby ubezpieczonej.

Należy wiedzieć także, że można dokonać podziału tej kwoty, wówczas 4,38% procent trafi na nasze subkonto, a 2,92% trafi do OFE czyli Otwartego Funduszu Emerytalnego. Warto jednak mieć na uwadze, że składki przekazywane na subkonta, są całkiem inaczej waloryzowane, niż te, które znajdują się na koncie bazowym ZUS – tam trafia pozostałe 12,22% z naszej pensji brutto.

Od czego więc zależy waloryzacja składek na subkontach?

Otóż jest ona ściśle zależna tylko i wyłącznie od wzrostu nominalnego PKB, co za tym idzie, nie może być ona ujemna. Zwykle zabezpiecza to osoby, które zdecydowały się odprowadzić składki emerytalne, przed utratą pieniędzy, która może być spowodowana niekorzystną inflacją.

Wszystko co warto wiedzieć o subkoncie w ZUS

Subkonto w ZUS przede wszystkim zapisuje pewne informacje odnośnie np. zwaloryzowanej wartości wpłaconych składek, wraz z uwzględnieniem opłat za zwłokę, a także opłatę prolongacyjną. Brane pod uwagę są także kwoty środków, które zostały przekazane na OFE, które równają się 51,5% kwoty umorzonych, rozrachunkowych jednostek, które również są zapisane na rachunku danej osoby.

Subkonta w ZUS gromadzą także informacje o kwocie środków, odpowiadających jednostkom rozrachunkowym w OFE, czyli naliczanych w związku z ukończeniem wieku, który jest niższy o 10 lat, od obowiązującego wieku emerytalnego. Subkonto w ZUS posiada również informacje o wysokości wpłaconych na nie składek.

Kiedy można wypłacić pieniądze z subkonta?

Kobieta pracujaca w ZUS-ie i wyjaśniająca czym jest subkonto

Źródło: Pexels.com

Zacznijmy od tego, że wobec obowiązującego prawa, środki z subkonta są dzielone w następujących sytuacjach:

 • rozwód,
 • śmierć osoby,
 • ustanie wspólności majątkowej w czasie kiedy małżeństwo dalej trwa,
 • małżeństwo zostało unieważnione,
 • wyłączenia lub także ograniczenia wspólności ustawowej.

Kiedy więc można wypłacić pieniądze z subkonta?

Otóż w przypadku podziału środków zarówno z subkonta jak i funduszu OFE, wypłata może nastąpić na podstawie odpowiedniego zawiadomienia z funduszu emerytalnego. Jednak co w przypadku gdy dana osoba nie była w OFE? Wówczas wypłata i podział zgromadzonych oszczędności odbywa się za pomocą wniosku, który może zostać złożony w każdym oddziale ZUS na terenie naszego kraju. Podsumowując – w przypadku śmierci, rozwodu lub unieważnienia małżeństwa, zdeponowane środki na subkoncie ZUS podlegają wypłacie osobie, dla której zakład prowadził subkonto.

Subkonto ZUS – jak sprawdzić?

Wciąż nie do końca jasne jest to, jak można swoje subkonto w ZUS sprawdzić. Otóż, wystarczy zawnioskować do ZUS-u o niezbędny list. Wraz z nim otrzymamy najważniejsze informacje o stanie konta osoby, która jest w ZUS ubezpieczona. Należy jednak wiedzieć, że informacja ta będzie dotyczyła stanu konta, na ostatni dzień roku, który poprzedza rok otrzymania takiego dokumentu. List, który zostanie do nas wysłany przez ZUS, zawierać będzie następujące informacje:

 • Kapitał określony mianem początkowego, który zostanie zwiększony o kwotę waloryzacji – jednak jest to dostępne dla osób urodzonych po roku 1948, a także dla tych. które zatrudnione były przed okresem 1 stycznia 1999 roku, o ile te osoby złożyły wniosek, o ustalenie kwoty początkowego kapitału.
 • Składki, już zwaloryzowane, które zostały odprowadzone na ubezpieczenie emerytalne – a także składki niezwaloryzowane, w przypadku miesięcy w danym roku, a nie w roku poprzedzającym otrzymanie listu.
 • Kapitał na subkoncie – czyli ogólny zgromadzony kapitał, który zawiera różnego rodzaju składki i odsetki, środki z OFE, które muszą być zwaloryzowane za lata poprzednie, a także opłatę prolongacyjną.
 • Całkowitą sumę jaka znajduje się na koncie, a także subkoncie ZUS.
 • Sumę składek niezależnych i tych, które zostały wpłacone.
 • Kwotę szacunkowej emerytury- powinna ona zostać przedstawiona w czterech możliwych wariantach, dla osób które ukończyły 35 rok życia.