Czym są tablice zjazdowe?

Tymczasowa tablica rejstracyjna w Niemczech

Ubezpieczenie samochodu w Niemczech to kwestia obligatoryjna dla wszystkich kierowców przebywających na stałe na terenie tego kraju. Niemcy są państwem wyjątkowo skrupulatnym w kwestii formalności, dlatego nawet jeśli chcesz za zachodnią granicą jedynie kupić auto i następnie przetransportować je do Polski czy innego kraju, musisz pamiętać o kilku obowiązkach, które jako kierowca zobowiązany jesteś dopełnić. Kupując samochód w Niemczech i sprowadzając je do Polski, potrzebujesz przede wszystkim tablic transportowych, czyli tzw. Überführungskennzeichen. W tym artykule poznasz najważniejsze informacje na ten temat.

Tymczasowe tablice rejestracyjne w Niemczech

Zgodnie z aktualnymi przepisami w Niemczech obowiązują dwa rodzaje tablic tymczasowych. Pierwszym z nich są tzw. Kurzzeitkennzeichen, które w Polsce funkcjonują powszechnie pod terminem „tablice zjazdowe”. Tego rodzaju tablice są wydawane w celu krótkiego transportu zakupionego w Niemczech samochodu do innego kraju Unii Europejskiej, np. Polski. Są to tablice tymczasowe z charakterystycznym żółtym paskiem, na którym zaznaczona jest ich ważność trwająca 5 dni od momentu odebrania tablic z urzędu. Co istotne, kierowcy mogą ubiegać się o wydanie tablic zjazdowych jeszcze przed kupnem auta, ponieważ nie są one w żaden sposób przypisane do konkretnego samochodu. Posiadanie tablic tymczasowych z żółtym paskiem pozwala kierowcom na samodzielne przetransportowanie nowo zakupionego w Niemczech auta do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, bez konieczności ponoszenia znacznych kosztów z tytułu wynajęcia lawety. Dodatkowo przy załatwianiu formalności związanych z tablicami tymczasowymi, wykupuje się także ubezpieczenie samochodu w Niemczech.

Drugi rodzaj tablic tymczasowych to tzw. Ausfuhrkennzeichnen zwane również tablicami celnymi, eksportowymi lub tranzytowymi. Te tablice zawierają czerwony pasek i podobnie są wydawane w celu przetransportowania pojazdu zakupionego w Niemczech zagranicę. Ważną informacją jest jednak fakt, że na tych tablicach kierowcy mogą poruszać się tymczasowo nie tylko w obrębie Unii Europejskiej, ale również poza nią. Tego rodzaju tablic używa się zwłaszcza w sytuacji, gdy osoba kierująca pojazd potrzebuje przemieszczać się nim przez okres dłuższy niż 5 dni, zanim dotrze do kraju przeznaczenia.

Tablice zjazdowe – wymagane dokumenty

W celu uzyskania tablic tymczasowych jako osoba fizyczna należy udać się do wydziału komunikacji drogowej (niem. Kfz-Zulassungsstelle) wraz z kompletem potrzebnych dokumentów. Wśród nich powinien znaleźć się:

  • eVB Nummer, czyli elektroniczne potwierdzenie ubezpieczenia pojazdu,
  • dowód osobisty lub paszport wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu,
  • dowód rejestracyjny pojazdu cz. 1 oraz cz. 2,
  • zaświadczenie o badaniu technicznym.

Jaki jest koszt wykupienia tablic tymczasowych w Niemczech?

Sam koszt wykupienia tymczasowych tablic rejestracyjnych u naszych zachodnich sąsiadów sięga kwoty 13,10 euro (w tym 10,20 euro za przyznanie tablic, 2,60 dla Federalnego Urzędu ds. Ruchu Drogowego, czyli niem. Kraftfahrt-Bundesamt, oraz 0,30 za pieczątkę-naklejkę). Dodatkowym kosztem jest ubezpieczenie samochodu w Niemczech, czyli wykupienie polisy OC, która okazuje się niezbędna, ponieważ w urzędzie komunikacji należy przedłożyć otrzymany od ubezpieczyciela numer eVB. Kierowcy muszą doliczyć także koszty wykonania tablic rejestracyjnych, które mogą oscylować wokół kwoty 20-30 euro.