Diagnostyka szans

Inaczej jest to znalezienie odpowiedzi na wyniki analizy. Jednym z najbardziej opcjonalnych narzędzi do uzyskania wiarygodnych danych jest analiza SWOT. Warto zainwestować w nią trochę czasu i przeprowadzić bardzo rzetelnie, aby móc ją jak najlepiej wykorzystać.

SWOT

Inaczej Strengths czyli mocne strony, potem Weaknesses czyli słabe i Opportunities – słabe oraz Threats – zagrożenia. Od razu zaznaczam analizę SWOT przeprowadzamy dla stanu obecnego i osobno możemy dla stanu przyszłego firmy. Nie należy mieszcząc sytuacji obecnej z przyszłą ze względu na zbyt chaotyczne wyniki.

Mocne i słabe strony

Zasoby firmy czyli pracownicy i ich motywacja do pracy, następnie produkty, zapasy ich jakość oraz atrakcyjność dla klientów. Kolejno to kanały dystrybucji oraz kampanie promocyjne i cena. Na koniec nasze wyposażenie parku maszynowego, jego eksploatacja, zaawansowanie; zgromadzony kapitał i inne. Oceniając moc danej rzeczy patrzmy pod kątem przydatności dla nas, a nie ogólnej wartości.

Szanse i zagrożenia

W tym przypadku rozpatrujemy takie aspekty jak chłonność rynku czyli popyt na dany produkt ale też i konkurencję. Poza tym wziąć należy pod uwagę stan prawny, koniunkturę rynku, sytuacja państwa (np. destabilizacja), używane technologie, konkurencja i jej możliwości, bariery wejścia na rynek, możliwości finansowe, infrastruktura i inwestycje w okolicy.

Teraz zgromadzone czynniki należy poddać szczegółowej analizie i określić stopień ich wpływu na firmę. Najlepiej to zrobić przyjmując sobie skalę punktową i przypisywać odpowiednim czynnikom określoną liczbę punktów. Kolejno to określenie natężenia danego czynnika na przykład częsta awaria maszyny bez której produkcja stoi dostaje maksimum punktów. Mnożąc wynik rangi z natężeniem otrzymujemy faktyczną wartość danego czynnika. Porównanie ich pomoże ustalić te strefy, które wymagają większej uwagi.

Źródła:

  • Philip Kotler: „Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola”, Gebethner i S-ka, Warszawa 1994.