Dylematy IT – serwer w biurze czy w chmurze?

Kobieta w firmie zajmuje się dbaniem o serwery

W latach 90 serwery na dobre rozgościły się w firmach, jako stały elementy infrastruktury informatycznej. Serwer jest sercem dla wszystkich wykorzystywanych w firmie systemów informatycznych, umożliwiającym dostęp użytkowników do wspólnych danych, wymiany informacji, korzystania z aplikacji dysponującymi firmowymi zbiorami danych, pracę zdalną, druk sieciowy oraz wiele innych, niezbędnych w nowoczesnych firmach funkcjonalności. Obecnie nawet najmniejsze firmy, które korzystają z dwóch do pięciu komputerów, decydują się na wdrożenie serwera. Postęp technologiczny, łącza szerokopasmowe do sieci oraz dynamicznie rozwijające się usługi chmury, otworzyły nową przestrzeń do zagospodarowana przez usługi chmurowe, w szczególności dotyczące takich usług jak IaaS i PaaS.

Serwer i usługi informatyczne dla firm

Firmy częstokroć zadają sobie pytani , które rozwiązanie jest dla nich lepsze. Czy zdecydować się na klasyczne rozwiązanie fizycznego serwer umieszczonego w wybranym pomieszczeniu serwerowni?Czy może zdecydować się na serwer dostępny w usłudze chmury?  danego serwera. Poniżej znajduje się porównanie kilku najważniejszych parametrów obu wariantów serwer:

  • Fizyczny serwer w biurze – oznacza jedną, dużą inwestycję, która może być finansowana leasingiem lub długoterminowym najmem. Czas życia rozwiązania to najczęściej 6 do 7 lat, a decyzja wiąże się z koniecznością zapewnienia odpowiednich parametrów środowiskowych (m.in. osobne zabezpieczenie pomieszczeń, klimatyzacja, ogrzewanie, kontrola dostępu). Ciągłość pracy zależy tutaj od ewentualnych awarii serwera i czasu ich usunięcia – np. awaria sieci Internet to brak możliwości zdalnego dostępu. Sama jakość zdalnego dostępu uzależniona jest od parametrów łącza internetowego. W tym wariancie brak jest możliwości skalowania parametrów serwera (takich, jak: ilość rdzeni, ilość pamięci, dostępna przestrzeń na dysku twardym, rodzaj dysków twardych) lub jest ona bardzo ograniczona. W przypadku problemów z zasilaniem serwer jest narażony na awarie lub przestoje związane z koniecznością doładowania systemów zasilania awaryjnego.
  • Serwer w usłudze chmury – oznacza brak inwestycji w zakup serwera (w grę wchodzą jedynie miesięczne opłaty za użytkowanie). Czas życia takiego rozwiązania uzależniony od wsparcia dla systemów operacyjnych i nie jest związany z fizycznym wiekiem sprzętu. W tym wariancie nie ma konieczności zapewnienia odpowiednich parametrów środowiskowych, nie ma także ryzyka (lub jest minimalne) utraty ciągłości pracy, ponieważ serwer w usłudze chmury jest zwykle klastrowany lub dostarczany jako element usługi hiperkonwergentnej. Nie ma tutaj także ryzyka utraty zdalnego dostępu do serwera z uwagi na zwielokrotnienie łącz internetowych po stronie Data Center. Sama jakość dostępu do serwera uzależniona jest od parametrów łącza internetowego po stronie użytkownika. Serwer w usłudze chmury to możliwość skalowania parametrów serwera, z ilością rdzeni, pamięci operacyjnej oraz przestrzeni dyskowej, to także brak lub znikome ryzyko problemów z zasilaniem, brak możliwości pracy wewnątrz firmy w przypadku awarii łączy internetowych w siedzibie firmy, oraz możliwość łatwego uruchamiania dodatkowych serwerów zmiany i funkcjonalności.

Kompleksowa obsługa informatyczna firm z użyciem hybrydowych rozwiązań serwerowych

Każdy z dwóch wymienionych powyżej modeli p osiada swoje plusy i minusy.Życie jednak pokazuje , że optymalnym rozwiązaniem jest infrastruktura hybrydowa, która łączy zalety obu wariantów serwerów, jednocześnie niemal całkowicie eliminując ich wady. Komputerowych, to sprawdzony dostawca usług stałej i kompleksowej obsługi informatycznej dla firm, który w ramach swojej oferty dostarcza również rozwiązania hybrydowe dla serwerów. Twojej firmy przyniesie hybryda serwera fizycznego oraz serwera w usłudze chmury.

Artykuł powstał przy współpracy zhttps://www.csk.com.pl/.