Dynamic Pricing – ustalaj ceny na bieżąco i zawsze wyprzedzaj konkurencję

Mężczyzna opracowywuje zmiany cen prodyków na stronie internetowej

W wybranych branżach sprzedaży internetowej ceny produktów potrafią zmieniać się bardzo dynamicznie, gdyż zależą od licznych czynników, które mają na nią bezpośredni wpływ, oraz szybko zmieniających się trendów na rynku. Co zrobić, żeby w takiej sytuacji zawsze wyprzedzać swoją konkurencją o krok i oferować klientom jak najbardziej atrakcyjną ofertę? Wykorzystaj w swoim sklepie strategię Dynamic Pricing – dowiedz się, czym jest i poznaj wszystkie korzyści dla sklepu, jakie płyną z jej działania.

Kiedy monitoring cen to nie wszystko

Podstawowym działaniem, jakie trzeba podjąć w czasie prowadzenia sklepu internetowego, aby móc dostosowywać politykę cenową do realiów rynkowych i ofert konkurencji, jest monitoring cen. Działanie to dostarcza zawsze aktualne dane, które pokazują, w jakim miejscu na tle konkurencji znajduje się Twoja oferta, z iloma podmiotami w rzeczywistości przychodzi Ci walczyć o klientów czy wreszcie jak przedstawia dostępność produktów w konkurencyjnych e-sklepach.

Zebrane dane pozwalają wysnuć daleko idące wnioski i opracować strategię działań w zakresie polityki cenowej, działań promocyjnych, marketingu czy dystrybucji. Jednakże wnioski to nie wszystko, bowiem kolejnym krokiem jest wcielenie ustaleń w życie.

Jak zrobić to skutecznie na dynamicznym rynku?

Wprowadzanie wszystkich zmian i bycie zawsze o krok przed konkurencją może być naprawdę trudne, nawet pomimo wykorzystania automatycznych narzędzi do monitoringu cen. Dostarczone przez oprogramowanie dane muszą zostać przeanalizowane, muszą z nich zostać wyciągnięte wnioski i wreszcie managerowie sklepu muszą zatwierdzić i zlecić wprowadzenia zmian w ofercie. To wszystko niestety wymaga czasu i niekiedy nie pozwala wyprzedzić działań konkurencji. W takim wypadku receptą na skuteczniejsze działanie jest strategia Dynamic Pricing.

Jak działa Dynamic Pricing?

Strategia Dynamic Pricing to działanie, które umożliwia automatyczne wprowadzanie przez system zmian w ofertach sklepów internetowych i ustalanie cen, które będą odpowiedzią na działania konkurencji.

Czy jest to bezpiecznie dla rentowności biznesu? Jak najbardziej! Wszelkie zmiany będą bowiem wprowadzane w oparciu o wcześniejsze ustalenia, dlatego system samodzielnie nie doprowadzi do utraty opłacalności sprzedaży. Zmiany będą wprowadzane w taki sposób, żeby e-commerce mógł realizować założone cele, ale jednocześnie nie narażał się na zbyt duże koszty ich realizacji.

Co więcej, możesz ustalić, że system przed wprowadzeniem zmian będzie prosił o ich zatwierdzenie, dzięki czemu żadne działania nie zostaną podjęte bez zgody osoby decyzyjnej.

Korzyści z Dynamic Pricing

Dzięki Dynamic Pricing ceny w Twoim sklepie internetowym mogą zmieniać się wielokrotnie w ciągu doby i zawsze być skuteczną odpowiedzią na działania konkurencji, które pozwoli osiągać zakładane cele, np. być w TOP3 najtańszych ofert, być tańszym niż bezpośredni konkurent itp. Monitoring cen w Dealavo umożliwia korzystania ze strategii Dynamic Pricing i reagowanie na bieżąco na politykę cenową konkurencyjnych sklepów, a tym samym optymalizowanie zysków ze sprzedaży.