Działalność nierejestrowana a twój pierwszy sklep internetowy

mężczyzna przy kawie patrzący w tablet

Wiele osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą boryka się z wątpliwościami wynikającymi z ryzyka, jakie przynosi otwarcie własnej działalności gospodarczej. Podobna sytuacja ma miejsce w sektorze działalności, czy też w obszarze, związanym ze sprzedażą w sklepie internetowym. Rozpoczynając aktywność tego typu, nie ma konieczności zakładania działalności, pod warunkiem spełnienia pewnych wymogów i na łamach tego artykułu chciałbym przybliżyć Tobie czytelniku możliwości, jakie daje obecnie wprowadzona opcja działalności niezarejestrowanej.

Jakie zasady należy spełnić by rozpocząć aktywność w obszarze niezarejestrowanej działalności gospodarczej?

Ustawa z dnia 6 marca 2018 określiła datę wprowadzenia możliwości prowadzenia niezarejestrowanej działalności gospodarczej, od 30 kwietnia 2018. Odtąd każdy, kto ma przychody z działalności gospodarczej nie przekraczające połowy minimalnej krajowej, która od 2020 roku wynosi 2600zł brutto, może prowadzić taką formę aktywności biznesowej. Oznacza to, że osoby uzyskujące dochód z działalności na poziomie 1300zł nie mają potrzeby rejestrowania działalności gospodarczej, a jedynym ich obowiązkiem jest prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Dokument o którym mowa określa, jakie dochody w danym miesiącu kalendarzowym uzyskiwała firma i jeśli w jednym z okresów takie dochody przekroczyły 1300zł, konieczne jest założenie działalności, na normalnych zasadach obowiązujących w Polsce.

Jakie koszty przy prowadzeniu niezarejestrowanej działalności gospodarczej?

Poza prowadzeniem podatkowej księgi przychodów i rozchodów, konieczne jest odprowadzenie podatku dochodowego w następnym roku kalendarzowym, odliczanym zgodnie z rozliczeniem PIT-37, gdzie w rubryce „inne”, wpisujemy dochód z działalności gospodarczej. Od roku 2020 podatek dochodowy, z tego rodzaju działalności gospodarczej wynosi 32%. W ramach prowadzonej działalności niezarejestrowanej, możemy także wystawić fakturę VAT lub rachunek, które można potraktować, jako potwierdzenie transakcji wpływającej na wysokość koniecznego do opodatkowania dochodu.

Wady prowadzenia niezarejestrowanej działalności gospodarczej

Jedną z podstawowych wad prowadzenia działalności, jest wysoki podatek, który jesteśmy zmuszeni odprowadzić do Urzędu Skarbowego, w wyznaczonym terminie, w następnym roku kalendarzowym. Jest to proces, który wymaga od nas skrupulatnego prowadzenia dokumentacji i ciągłej kontroli nad przychodami i wydatkami, które ponosimy w ramach działalności gospodarczej. Każda aktywność w tym obszarze, może prowadzić do konieczności założenia działalności gospodarczej, na podstawowych warunkach. Ponadto z tego typu formy prowadzenia działalności, mogą skorzystać tylko osoby, które nie prowadziły żadnej aktywności biznesowej 5 lat wstecz.

Zalety prowadzenia niezarejestrowanej działalności gospodarczej

Jeśli zdecydujemy się na rozpoczęcie działalności gospodarczej, główną zaletą okazuje się możliwość testowania tej formy aktywności biznesowej, tak długo, jak nie przynosi ona dochodów przekraczających połowy minimalnej krajowej z takiej działalności gospodarczej. Nie rejestrując działalności, nie musimy odprowadzać składek ZUS, ani dokonywać jakichkolwiek działań, zmierzających do zarejestrowania działalności, co pozwala nam na większą swobodę i elastyczność w prowadzeniu naszego biznesu. Jednocześnie przy prowadzeniu kontroli wydatków i przychodów, mamy możliwość pozwolenia sobie na lepszą orientację w zakresie naszych ostatecznych zarobków, z tego typu aktywności. Każda działalność niezarejestrowana pozwala na wystawienie rachunku, bądź faktury, czego często wymagają firmy i kontrahenci. W ten sposób, stajemy się bardziej wiarygodni i właściwie ostatecznie nasza aktywność biznesowa niewiele się różni od zwykłej działalności zarejestrowanej. W każdej chwili możemy zarejestrować działalność gospodarczą, korzystając ze wszystkich przywilejów związanych z rozpoczęciem działalności, której charakter umożliwia między innymi brak opłat związanych z działalnością zarejestrowaną przez pół roku.

Jak się ma działalność niezarejestrowana do rozpoczęcia sprzedaży w sklepie internetowym?

Jak widać zalety z prowadzenia niezarejestrowanej działalności gospodarczej, znacząco przewyższają wady i dlatego warto jest zastanowić się, nad tego typu formą biznesu, kiedy jeszcze nie jesteśmy pewni, czy dana forma przyniesie nam odpowiednie dochody. Kiedy już decydujemy się na rozpoczęcie działalności, koszty jej prowadzenia mogą przerastać dochód uzyskiwany ze sprzedaży w sieci internetowej. W przypadku niezarejestrowanej działalności gospodarczej, nie ma takiego ryzyka i możemy testować w pierwszym okresie aktywności, czy dana forma i zakres sprzedaży, jest dla nas opłacalna. Kiedy sprzedaż nie przynosi odpowiednich zysków, możemy bez skrupułów i strat zmienić jej charakter, oferowane produkty lub po prostu się z niej wycofać. Mamy przez to pełną swobodę w działaniu i możemy eksperymentować do woli, pod warunkiem zachowania ograniczonych dochodów z działalności, w czasie prowadzenia takiej formy aktywności.

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, kiedy rozważamy otwarcie takiej formy działalności, opartej na branży e-commerce i korzystać z przywilejów, jakie daje nam niezarejestrowana działalność gospodarcza, a kiedy stanie się ona opłacalna, w każdej chwili mamy prawo, a nawet obowiązek jej zarejestrowania. Kiedy raz zarejestrujemy działalność gospodarczą, nie możemy powtórnie wrócić do poprzedniej formy, niezarejestrowanej działalności gospodarczej, dlatego warto już na początku zastanowić się nad taką formą i skorzystać z takiej opcji, którą oferuje nam Państwo, wspierając małe formy biznesu i rozwój gospodarczy, ograniczając jednocześnie szarą strefę. Dlatego już teraz możesz rozpocząć testowanie działalności gospodarczej i stworzyć swój pierwszy sklep internetowy.