Firma sprzątająca – na jakie zarobki można liczyć?

Mężczyzna pracujący w firmie sprzatającej

Wraz z rozwojem gospodarki obserwujemy na rynku rosnące zainteresowanie usługami profesjonalnego utrzymania czystości. Coraz większą chęć korzystania z usług firm sprzątających można odnotować, w pojedynczych gospodarstwach domowych większych miast i miejscowości na ich obrzeżach. W poniższym artykule poruszymy zagadnienia dotyczące zarobków firm sprzątających oraz tego, czy firma sprzątająca się opłaca.

Firma sprzątająca czy się opłaca?

Głównym odbiorcą usług firm sprzątających są niezmiennie obiekty zbiorowego zakwaterowania, zamieszkania i siedziby firm, produkcji oraz hale magazynowe. Z każdym rokiem, portfel klientów firm sprzątających poszerza się. Wraz z rosnącym popytem, rynek reguluje ceny usług. Analizując dane liczbowe z ostatnich lat, należy wskazać, że ceny usług firm sprzątających rosną szybciej niż wskaźniki makroekonomiczne, takie jak inflacja czy wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w kraju.

Kwestia rentowności poszczególnych podmiotów nie jest zależna tylko od proponowanych cen, ale również od kosztów jakie przedsiębiorstwo ponosi. W zależności od strategii biznesowej i modelu rozwoju, firmy mogą w perspektywie długookresowej osiągać bardzo zróżnicowane rezultaty. Ile zarabia firma sprzątająca? Sprawdźmy to!

Strategie biznesowe na rynku usług sprzątających. Firma sprzątająca czy się opłaca?

Wiele osób stawia sobie pytanie: firma sprzątająca czy się opłaca?

Najbardziej popularną koncepcją, dążenia do maksymalizacji dochodów z działalności, jest inwestowanie i automatyzacja procesów. Koszty zaangażowania pracowników są bardzo wysokie. Można było w ostatnich latach zaobserwować moment, kiedy dostępność pracowników ze wschodu nieco zmieniła sytuację przedsiębiorstw, ale sytuacja ta uległa zmianie. Obecnie, najbardziej konkurencyjne są te firmy sprzątające, które mają własne profesjonalne wyposażenie maszynowe. Urządzenia typu zamiatarki, polerki, maszyny czyszczące, froterki i odkurzacze przemysłowe to podstawa działania poważnych graczy na rynku. Wykorzystanie sprzętu znacznie zwiększa wydajność pracy zaangażowanych osób oraz umożliwia rozszerzenie oferty o usługi jednorazowego doczyszczania hal garażowych i magazynowych.

Osoba prowadząca firmę sprzatająca i pracująca w niej

Źródło: Freepik.com

Ceny usług firm sprzątających – czy to się opłaca?

Skoro wiemy już, że usługi porządkowe są coraz bardziej pożądane na rynku – nawet w sektorze pojedynczych gospodarstw domowych to przejrzyjmy jak to wygląda cenowo i ile zarabia firma sprzątająca?

Wynagrodzenie firmy sprzątającej zależne jest od regionu i zakresu usługi oraz czasu realizacji. Ceny usług na rynku w Warszawie – zlecanych last minute – mogą kształtować się na poziomie 40-50 zł za godzinę pracy. Rynek poznański, wrocławski czy krakowski za zlecenia priorytetowe pokazuje ceny około 20% niższe niż w stolicy.

Firma sprzątająca zarobki

Inaczej wyceniane będą stałe kontrakty z miesięcznym abonamentem. Dla budynków wielomieszkaniowych, opłata za sprzątanie części wspólnych (klatki schodowe, teren zewnętrzny, hale garażowej) jest najczęściej kalkulowana w zależności od powierzchni użytkowej obiektu. Ceny wahają się od 0,70 zł do 2,00 zł za jeden metr kwadratowy opłaty miesięcznej – przy czym zakłada się, że usługa jest realizowana co najmniej dwa razy w tygodniu.

Intratne są kontrakty związane z kompleksową obsługą hoteli i galerii handlowych oraz miejsc zgromadzeń ludności (stadiony, teatry, miejsca posiedzeń administracji publicznej, siedziby wielkich korporacji). Poziom rentowności, w dużej mierze zależy od tego, jaką strategię przyjęła kadra zarządzająca serwisu sprzątającego – czy posiłkuje się podwykonawcami (np. alpiniści myjący okna na wieżowcach), czy dysponuje własnym profesjonalnym sprzętem, który optymalizuje wydajność pracy itd.

Firma sprzątająca zarobki

Wydaje się, że branża utrzymania czystości ma się bardzo dobrze i ten rodzaj działalności może przynosić właścicielom firm bardzo przyzwoite zyski. A jak to jest z osobami zatrudnionymi w serwisach sprzątających? Firma sprzątająca czy się opłaca? Na jakie zarobki mogą liczyć? Według danych serwisu www.wynagrodzenia.pl, mediana zarobków za styczeń 2021 wynosi około 2.000 zł netto dla jednego pracownika na stanowisku sprzątacza/sprzątaczki miesięcznie.

Należy brać pod uwagę, że często angaż odbywa się na zasadzie pracy dorywczej – poza głównym źródłem otrzymania – i ma charakter umowy zlecenie. Przy rozliczaniu stawką godzinową w ramach umowy cywilnoprawnej pracownik może liczyć – w zależności od regionu i rodzaju pracy – od 18,30 zł do nawet 35,00 zł za godzinę świadczonej pracy. Warto podkreślić, że średnia cena sprzątania domu jednorodzinnego o powierzchni około 180 metrów kwadratowych wynosi około 200,00-250,00 zł przy założeniu, że usługa zostanie zrealizowana w czasie nie dłuższym niż 6 godzin.