Funkcja alokacyjna – czym jest i jak wygląda? (ekonomia)

Mężczyzna, który wie czym jest funkcja alokacyjna

Państwo zobowiązane jest do zapewnienia efektywnego działania gospodarki. Wskazane do realizacji przez sektor publiczny inwestycje oraz pozyskiwanie zasobów, powinno być dostosowane do struktury i możliwości, zarówno grup społecznych jak i jednostki.

Podstawowe zasady gospodarki

W gospodarce wyróżnia się trzy podstawowe zasady takie jak: funkcja alokacyjna, funkcja stabilizacyjna oraz funkcja redystrybucyjna. W dzisiejszym wpisie przeanalizowana zostanie pierwsza z nich, tj. alokacyjna.

Z poniższego artykułu dowiesz się:

 1. Do czego służą funkcje teorii finansów?
 2. Co to jest funkcja alokacyjna?
 3. Jak wygląda funkcja alokacyjna?
 4. Skąd wzięły się trzy funkcje w teorii finansów?

Do czego służą funkcje teorii finansów?

Podstawowym zadaniem, w zarządzaniu finansami publicznymi, jest optymalizacja wydatków oraz zapewnienie niezbędnych potrzeb społeczeństwu. Funkcje są elementem interwencji państwa w działania rynkowe. Stosuje się je do pomocy we właściwym określeniu, jak najlepiej sprawować kontrolę nad tymi mechanizmami rynkowymi, zgodnie z teorią finansów publicznych.

Ich realizacja ma na celu:

 • Zapewnienie wysokiej efektywności w działaniu gospodarki,
 • wprowadzanie odpowiednich regulacji prawnych,
 • minimalizacja inflacji do poziomów zapewniających najwyższy wskaźnik rozwoju gospodarczego,
 • utrzymywanie wartości pieniądza,
 • zmniejszanie bezrobocia,
 • wpływanie na właściwe dochody w różnych grupach społecznych,
 • zapewnienie opieki medycznej osobom tego potrzebującym.

Co to jest funkcja alokacyjna?

Funkcja alokacyjna ma na celu zapewnienie właściwego rozkładu zasobów w gospodarce w taki sposób, aby odpowiedzieć na potrzeby jednostek oraz grup. Zadania te mogą być realizowane na podstawie ustaw lub innych regulacji prawnych, odgórnie wskazujących prawa własności.

Jasnego określenia wymaga także możliwość korzystania z pomocy socjalnej w państwie czy infrastruktury transportowej. Dodatkowym zadaniem funkcji alokacyjnej jest optymalizacja wydatków poprzez zapobieganie. Oznacza to potrzebę promowania zdobywania umiejętności zawodowych i wykształcenia oraz dbania o zdrowie.

Kolejnym elementem są regulacje typowo gospodarcze, które ułatwiają dostęp do dóbr i usług, ponieważ z powodu zbyt wysokich cen mogą być one niedostępne dla większości społeczeństwa. W celu utrzymania dostępności państwa może wpływać na ograniczanie monopolu na rynku, na przykład zmniejszając próg wejścia w daną branże.

Jak wygląda funkcja alokacyjna?

Funkcja alokacyjna

Źródło: Freepik.com

Jest to element ściśle powiązany z funkcją redystrybucyjną oraz stymulacyjną. W celu alokacji środków z budżetu państwa, wykorzystywana jest administracja państwowa. Działają więc tutaj inne mechanizmy niż w przypadku wolnego rynku. Zatem w praktyce jest to pewien rodzaj interwencji ze strony państwa w gospodarkę. Taka ingerencja jest konieczna, między innymi z uwagi na zróżnicowane dochody w społeczeństwie.

Rolą rządzących jest zapewnienie wszystkim obywatelom równych szans na rynku pracy czy w zakresie opieki medycznej i socjalnej. Brak stosowania takich zasad mógłby prowadzić do rozwarstwienia społeczeństwa, gdzie najbardziej ubodzy nie mają dostępu do podstawowych możliwości rozwoju i opieki ze strony państwa.

Skąd wzięły się trzy funkcje w teorii finansów?

Osobą, która uznawana jest za twórcę funkcji alokacyjnej, stabilizacyjnej oraz redystrybucyjnej jest Richard Musgrave. Był on amerykańskim profesorem i ekonomistą żyjącym w latach 1910 – 2007.

W swojej karierze obejmował między innymi stanowisko doradcy rządu USA. Jego najczęściej cytowaną pracą jest „Teoria finansów publicznych”. Ponadto Richard Musgrave otrzymał liczne wyróżnienia, w tym został honorowym prezesem Instytutu Finansów Publicznych w roku 1978. Jego prace na temat teorii finansów do dzisiaj są w czołówce na świecie, a na jego założeniach bazuje większość państw.

Źródła:

 • https://www.ksiegarnia.beck.pl/media/product_custom_files/1/2/12053-finanse-publiczne-aspekty-teoretyczne-i-praktyczne-marek-dylewski-fragment.pdf (dostęp w dniu 08.07.2021 r.),
 • https://www.wsmciechanow.edu.pl/wp-content/uploads/2016/11/04_Szczesny.pdf (dostęp w dniu 08.07.2021 r.),
 • https://www.ksiegarnia.beck.pl/media/product_custom_files/1/5/15784-prawo-publiczne-i-prawo-finansowe-artur-nowak-far-fragment.pdf (dostęp 08.07.2021 r.).