Globalizacja – definicja, zagrożenia, proces, cechy

Mężczyzna prezentujacy graficzną formę globalizacji

Globalizacja rodzi bardzo złożone problemy w skali międzynarodowej. Poznaj dokładną definicję globalizacji oraz sprawdź, jakie zagrożenia ze sobą niesie.

Czym jest proces globalizacji – definicja

Co to globalizacja? Otóż mianem globalizacji nazywamy szereg procesów i tendencji społecznych, na poziomie międzynarodowym i międzykontynentalnym, które pośrednio lub bezpośrednio prowadzą do większej integracji poszczególnych państw czy – szerzej rzecz ujmując – części świata. Globalizacja, jako świadomy proces, dąży do „zmniejszenia świata”, czyli do stanu, w którym zniknie potrzeba funkcjonowania odrębnych państw narodowych, znikną podziały etniczne, a rolę prawodawcy i organizatora życia administracyjnego, będą pełniły korporacje i organizacje o zasięgu globalnym.

Globalizacja definicja. Jakie są początki globalizacji?

Warto zauważyć, że proces globalizacji nie jest wcale tworem współczesnym. Badacze, jego początków upatrują w epoce wielkich odkryć geograficznych na przełomie XV i XVI wieku. Jako pojęcie naukowe oraz obiekt zainteresowania socjologów, globalizacja definicja zaczęła funkcjonować w latach 80. XX wieku. Proces ten ma tyle samo zwolenników, co przeciwników, a merytoryczne dysputy pomiędzy nimi trwają już od dekad. Sprawdźmy z czym tak naprawdę wiąże się to zjawisko.

Co to globalizacja? Jak wygląda proces globalizacji na co dzień?

Dążenie do stworzenia „globalnej wioski” ma wiele aspektów i dotyczy wielu dziedzin życia zarówno społecznego, jak i prywatnego. Podstawowe dziedziny, jakie próbuje się ujednolicić w ramach globalizacji to:

  • Polityka – centralizacja jednostek mających wpływ na sprawowanie władzy na większych niż jedno państwo obszarach czy w całych regionach, a docelowo na całym świecie (przykładem może być Unia Europejska oraz Unia Narodów Południowoamerykańskich);
  • Finanse – centralizacja urzędów odpowiedzialnych za przepływ pieniędzy na całym świecie oraz ujednolicenie handlu we wszystkich regionach świata;
  • Kultura – utworzenie wspólnych dla wszystkich społeczeństw i grup etnicznych kodów kulturowych, dzięki którym zniwelowano by trudności w przepływie informacji oraz ułatwiono powstanie jednego, zróżnicowanego społeczeństwa światowego;

Proces globalizacji

Nie należy jednak globalizacji kojarzyć wyłącznie z ekspansywnymi działaniami polityków, na najwyższych stanowiskach. Globalizacja to też element rewolucji informacyjnej, w której uczestniczymy wszyscy. Dzięki upowszechnieniu Internetu, jesteśmy w stanie poznawać ludzi z najbardziej oddalonych zakątków świata, uczyć się języków obcych, studiować nieznane nam kultury. Globalizacja na nieco wyższym poziomie, to m.in. marki rozpoznawalne na całym świecie.

Co to globalizacja i jakie są jej przykłady?

McDonald’s (od tej sieci fastfoodowej pochodzi zresztą termin „makdonaldyzacji społeczeństw”, czyli korzystania z usług tych samych marek w różnych regionach świata), adidas, mercedes, marlboro. Te i wiele innych wyrazów oznaczających rozmaite marki rozpozna rozmówca na całym świecie. Najwyższy poziom globalizacji to pozarządowe organizacje międzynarodowe, w struktury których wchodzą państwa, w których żyjemy. Najlepszym przykładem jest tutaj Organizacja Narodów Zjednoczonych.

Czy globalizacja to bezpieczny proces? Czy istnieją zagrożenia globalizacji?

Mężczyzna wskazujący na zagrożenia globalizacją

Źródło: Freepik.com

Zagrożenia globalizacji to temat często podnoszony przez jej przeciwników. Rzeczywiście w niektórych kwestiach trudno jest się z nimi nie zgodzić, więc przytoczmy kilka najczęściej padających z ich strony argumentów.

Sceptycy, najczęściej powołują się na kwestie nierówności społecznych, które drastycznie powiększyłyby się w momencie globalnego zjednoczenia gospodarczego. Rzeczywiście trudno jest porównać gospodarkę Stanów Zjednoczonych i Mołdawii, a ich zderzenie raczej doprowadziłoby do zubożenia drugiego państwa niż zapaści w USA.

Taka sytuacja pogłębiałaby różnice pomiędzy najbogatszymi a najbiedniejszymi obywatelami świata, co już wielokrotnie było powodem do różnego rodzaju rozruchów społecznych. Ponadto nawet połączone siły najbogatszych społeczeństw nie byłyby w stanie postawić na nogi gospodarek państw mało rozwiniętych, a tym samym zadbać o ich obywateli i zapewnić im bezpieczeństwa oraz podstawowych środków do życia.

Czy w takim razie globalizacja jest niebezpieczna?

Zagrożenia globalizacji są jednak często kontrowane przez jej propagatorów. Ci z kolei powołują się na zwiększenie szans dla mieszkańców biednych krajów i możliwość szybkiego podniesienia statusu społecznego. Przywołują również ułatwienie migracji, zarówno w celach turystycznych, jak i zarobkowych. Zniesienie granic państwowych, ale także kulturowych i językowych mogłoby doprowadzić do zjednoczenia w pacyfistycznym tego słowa rozumieniu. Argumentów po obu stronach jest dużo i każdy musi samodzielnie zdecydować, które przemawiają do niego najmocniej.

Źródło:

  • Orłowska R., Żołądkiewicz K., Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.