Jak kupić akcje spółki notowanej na GPW?

Kupowanie akcji spólki na GPW

Możliwość uczestniczenia w świecie inwestycji giełdowych jest kusząca. Osoby, które dysponują nadwyżką kapitału, marzą o osiąganiu nawet dwucyfrowych zysków. Jednak niedoświadczone osoby, które zdecydowały się na grę na giełdzie, często kończą swoją przygodę ze startą. Dlaczego? O ile zakup akcji nie powinien nikomu sprawić trudności, tak już dobór spółek z perspektywą wzrostu, nie jest tak łatwy.

Aby uzyskać odpowiedź na pytanie: jak kupić akcje,  warto prześledzić procedurę  krok po kroku.

Krok 1 – Założenie rachunku inwestycyjnego

Do zakupu akcji potrzebny jest rachunek inwestycyjny. Oferty biur maklerskich są podobne, dlatego najwygodniej jest otworzyć rachunek w biurze maklerskim swojego banku. Dzięki temu dostęp do środków będzie odbywał się w ramach jednej aplikacji i nie będzie problemu z przelewem środków pomiędzy rachunkiem bieżącym a inwestycyjnym. 

Krok 2 – Wybór spółki 

Najważniejszą decyzją jest wybór spółki. Warto dokonać analizy finansowej firmy, ale też zapoznać się z prognozami ekspertów. Trzeba dowiedzieć się, co do przyszłości branży, w której działa wybrana firma. Wielu inwestorów decyduje się na zakup akcji spółek, które są im bliskie, np.  funkcjonują w dobrze znanym im obszarze. W ten sposób ograniczają ryzyko, bo wiedzą, czego mogą się spodziewać – czy perspektywy dla danej branży są dobre, czy nie. Najbezpieczniejsze są spółki  o ugruntowanej pozycji, emitujące akcje od wielu lat. Na polskiej giełdzie, znajdują się w indeksie sektorowym WIG20. Nie ma jednak reguły, że będzie to dobry wybór, o czym wie każdy doświadczony inwestor.

Krok 3 – Wybór metody zakupu akcji 

Najczęściej akcje kupuje się na Giełdzie Papierów Wartościowych, za pośrednictwem rachunku inwestycyjnego. To nie jedyna możliwość. Akcje można kupić również na rynku pozagiełdowym. Pierwszą możliwością jest oferta prywatna, np. pre-IPO. Sprzedaż akcji nienotowanych na giełdzie może odbyć się również  w drodze umowy cywilno-prawnej, na co pozwala zasada swobody umów wyrażona w Kodeksie Cywilnym. Wiąże się jednak z obowiązkiem zapłaty podatku od czynności cywilno-prawnych, wynoszącym 1% (dane na marzec 2022).

Krok 4 – Wybór rodzaju zlecenia

Warto zapoznać się z rodzajami zleceń giełdowych. Jest kilka rodzajów, z czego najczęściej stosowane to: „z limitem ceny” lub „po każdej cenie” (PKC).

  • Zlecenie z limitem ceny – inwestor określa maksymalny limit, do jakiego jest gotów nabyć akcje lub minimalny limit, po jakim gotowy jest akcje sprzedać. Limit można zmodyfikować w każdej chwili. Zlecenie jest ważne aż do utraty ważności, chyba że inwestor zdecyduje inaczej (np. wskaże konkretną datę).
  • Zlecenie po każdej cenie –  inwestor nie ma możliwości kontroli kursu transakcji, realizacja zlecenia odbywa się po najlepszym kursie dostępnym w arkuszu zleceń.  

Przy zakupie inwestor wybiera, które akcje chce nabyć i jaki rodzaj zlecenia wybiera. Jeśli po przeciwległej stronie arkusza zleceń pojawi się osoba, który chce sprzedać taką ilość akcji po zaproponowanej przez inwestora cenie, dojdzie do transakcji. Po chwili  informacja o posiadanych akcjach pojawi się na rachunku inwestycyjnym.  Nie każdy początkujące inwestor wie, że akcje nie mają wersji papierowej, a jedynie elektroniczną.

Jak kupić akcje nie mając wiedzy na temat finansów?

Nie każdy ma choćby podstawową wiedzę o ekonomii. W takiej sytuacji można zdecydować się na zakup jednostek uczestnictwa  funduszu akcyjnego, gdzie decyzje o zakupie i sprzedaży podejmują doświadczeni analitycy.

Zastrzeżenia prawne

Niniejsza wiadomość ma charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ani usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego. Nie należy jej traktować jako rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Materiały i informacje prezentowane w niniejszym dokumencie służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. W szczególności, informacje te nie stanowią rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 328), jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.). Caspar TFI oraz Caspar Asset Management SA informują, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko.