Jak obliczać i interpretować wyniki wskaźnika OEE?

Mężczyzna stoi przy maszynie i robi notatki

Wskaźnik OEE, czyli efektywność wykorzystania wyposażenia, umożliwia procentowe określenie stopnia wykorzystania parku maszynowego. Przy wyznaczaniu i analizowaniu wskaźników efektywności bardzo ważne jest określenie źródła danych oraz sposobu ich gromadzenia. Nieodpowiednio zebrane dane mogą dać błędny rezultat końcowy. O czym jeszcze trzeba pamiętać? W jaki sposób korzystać ze wskaźnika OEE?

Dlaczego korzysta się ze wskaźnika OEE?

Celem zbierania danych i interpretowania wyników za pomocą wskaźnika OEE jest uzyskanie możliwie jak najbardziej obiektywnego wyznacznika efektywności produkcji w postaci jednej liczby.

Profesjonalne systemy OEE są w stanie zdefiniować, czy i w jakim stopniu dany zakład wykorzystał swoje moce produkcyjne.

Wskaźnik ten jest wypadkową trzech parametrów: dostępności, wykorzystania i jakości. Określa między innymi stosunek czasu zaplanowanego na realizację zadania do czasu, który w rzeczywistości można na to zadanie poświęcić.

Wskaźnik OEE – w jaki sposób się go oblicza?

Wskaźnik OEE (ang. Overall Equipment Effectiveness) to iloczyn wskaźników dostępności, wykorzystania i jakości. Nie ma jednego uniwersalnego klucza, według którego się go wyznacza. Można spotkać się z różnymi sposobami ustalania jego wartości oraz interpretacji zebranych danych. Dlatego warto się powoływać na różnego rodzaju normy, na przykład ISO 22400-2, zgodnie z którą:

OEE = A*E*Q

  • A – Dostępność (ang. Availability),
  • E – Wydajność (ang. Effectiveness),
  • Q – Jakość (ang. Quality).

To nie wszystko. Trzeba również powiedzieć o wskaźniku dostępności oraz wskaźniku jakości. Ten pierwszy to stosunek planowanego czasu pracy w danym okresie do rzeczywistego czasu pracy maszyny w tym samym okresie i oblicza się go w następujący sposób:

A = APT/PBT

  • APT – Rzeczywisty czas pracy maszyny (ang. Actual Production Time),
  • PBT – Planowany czas pracy maszyny (ang. Planned Busy Time).

Z kolei drugi z wymienionych określa to stosunek wyrobów dobrych do ogólnej liczby wyrobów wyprodukowanych w danym okresie. Wyraża się go wzorem:

QR = GQ/PQ

  • GQ – ilość wyrobów dobrych,
  • PQ – ilość wszystkich wytworzonych wyrobów.

Co ważne, nie ma jednej obowiązującej interpretacji. Wiele zależy bowiem od indywidualnych zmiennych.

Jakie firmy specjalizują się w OEE?

Jeśli chcesz poznać rzeczywiste parametry swoich procesów produkcyjnych i zwiększyć ich wydajność, warto przyjrzeć się wskaźnikowi OEE.

Wsparcia w tym zakresie udzieli Ci firma ABIS, która od lata specjalizuje się w projektowaniu specjalistycznych linii produkcyjnych i systemów sterowania.

W ich ofercie znajdziesz między innymi projektowanie i wdrażanie z wykorzystaniem systemów trace i OEE, czyli właśnie programowania aplikacji odpowiedzialnych za śledzenie produkcji i analizę wydajności.