Jak przystosować nowe linie produkcyjne do pracy w zakładzie?

Osoby przygotowuja nowa linie produkcyjna do pracy

Linie produkcyjne są podstawowym wyposażeniem przedsiębiorstw produkujących na skalę przemysłową. Ich wykorzystanie pozwala na znaczne skrócenie czasu produkcji i optymalizację kosztów. Wymiana linii technologicznych daje możliwość zastąpienia starych maszyn tymi nowoczesnymi, a także pozwala na skuteczną zamianę układu linii produkcyjnych pod kątem dalszej rozbudowy. Sprawdź, jak przystosować nowe maszyny do pracy!

Jakie warunki należy spełnić przed uruchomieniem linii produkcyjnych?

Podczas pracy nowych linii technologicznych muszą być zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zabezpieczające pracowników przed urazami, działaniem substancji chemicznych, porażeniem prądem, nadmiernym hałasem, działaniem promieniowania oraz niebezpiecznym działaniem innych czynników środowiska pracy. Należy uwzględnić także zasady ergonomii.

Jak zauważa ekspert z firmy INTER-TECH, która zajmuje się automatyzacją przemysłową i relokacją maszyn: bez wyżej wymienionych czynności i prawidłowego przystosowania maszyn do pracy nie można uruchomić nowych linii produkcyjnych – nawet jeśli mają odpowiednie deklaracje zgodności.

Przed uruchomieniem linii technologicznej należy dostosować jej lokalizację i warunki pracy do wymagań zawartych w instrukcji i innych dokumentach dostarczonych przez producenta. Warto tutaj nadmienić, że każda maszyna, która pojawia się w zakładzie produkcyjnym, powinna mieć dokumentację (DTR) lub instrukcję jej użytkowania, obejmującą zagadnienia technologii, konserwacji i bezpieczeństwa obsługi. Pracodawca powinien także udostępnić pracownikom instrukcję bhp oraz przeprowadzić instruktaż z zakresu bhp na danym stanowisku pracy.

Przystosowanie linii produkcyjnych do pracy zgodnie z przepisami

Przeniesienie linii produkcyjnych, montaż maszyn oraz ich dostosowanie zarówno do pracy w zakładzie przemysłowym, jak i do obowiązujących przepisów należy realizować w zgodzie z przepisami. Jest to przede wszystkim:

  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
  • ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności,
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn,
  • rozporządzenie ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.