Jak rozliczać VAT miesięcznie, a jak kwartalnie?

podatek vat

Prowadząc własną firmę, lub dopiero zaczynając się orientować w zasadach prowadzenia przedsiębiorstwa w celu założenia własnej firmy, można zastanawiać się nad sposobem rozliczania z podatku VAT. Pojawia się możliwość rozliczania miesięcznego lub kwartalnego. Jednak jakie zasady obowiązują podczas wyboru metody rozliczania tego podatku? Czy każda firma musi wybrać, czy też Urząd Skarbowy sam decyduje za jednostkę? Jak rozliczać VAT? Na szczęście w tym zakresie można znaleźć jasne przepisy prawne.

Kto może wybrać w jakim okresie rozliczy się z VAT?

Już w momencie założenia działalności gospodarczej należy wiedzieć w jaki sposób trzeba dokonywać rozliczeń podatkowych. Czy ma to być rozliczenie miesięczne czy kwartalne. Podatek od towarów i usług, czyli VAT, jest bardzo istotnym podatkiem. Jednakże niektórym przedsiębiorcom przysługuje od niego zwolnienie, z którego można, ale nie trzeba korzystać.

Gdy rezygnujemy z prawa do zwolnienia podatkowego lub nam nie przysługuje, należy ustalić czy mamy prawo do rozliczenia kwartalnego. Dopiero po sprawdzeniu tych informacji można zadeklarować, czy wybieramy formę rozliczenia miesięczną czy kwartalną. Zatem jak prawidłowo rozliczać VAT, aby nie narazić się na kary?

Kto może rozliczać się z VAT kwartalnie?

Możliwość rozliczania z podatku VAT kwartalnie przysługuje podatnikom ze statusem małego podatnika. Mówi o tym Ustawa o VAT artykuł 2 ustęp 25. Między innymi wyznacznikiem, kto jest małym podatnikiem jest:

  • w poprzednim roku podatkowym wartość sprzedaży nie może przekroczyć kwoty wyrażonej w złotówkach równowartości 1 200 000 euro (5 248 000 złotych na rok 2020 r.),
  • w poprzednim roku podatkowym w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, jeśli kwota wynagrodzenia lub prowizji za wykonane usługi nie przekroczyła kwoty wyrażonej w złotówkach równowartości 45 000 euro (197 000 zł na 2020 r.)

Ponadto trzeba spełniać też inne wymogi. Choćby posiadanie statusu podatnika VAT na co najmniej 12 miesięcy, zaczynając od miesiąca, w którym została dokonana rejestracja. Firmy, które nie spełniają takich wymagań, nie mogą rozliczać się z podatku VAT kwartalnie albo gdy do tej pory spełniały, ale z kolejnym rokiem podatkowym przestaną, muszą zmienić metodę rozliczenia podatku VAT na miesięczną.

Kto może rozliczać się z podatku VAT miesięcznie?

Każdy inny przedsiębiorca, który nie spełnia wymagań do rozliczania się z podatku VAT kwartalnie. Jednak taka forma rozliczenia może mieć też zalety i nie każdy musi decydować się na rozliczenie kwartalne.

Jednostki, które występują o zwrot podatku regularnie, częściej wybierają formę rozliczenia miesięcznego. Dzięki temu, co miesiąc mogą wykonać rozliczenie podatku VAT z Urzędem Skarbowym, jak i otrzymywać zwrot podatku. Przez to o wiele szybciej niż w porównaniu do rozliczeń kwartalnych, można dysponować środkami ze zwrotu podatku wypłaconymi przez Urząd Skarbowy. Najczęściej dzieje się tak, gdy podatek VAT od sprzedaży opodatkowanej jest wyższy od podatku VAT naliczonego od dokonania zakupów.

rozl;iczanie podatków

Źródło: pixabay.com

Jak rozliczyć podatek VAT?

Pozostaje jednak pytanie jak rozliczać VAT? Obojętnie, jaki okres rozliczenia wybraliśmy należy składać deklaracje do 25. dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym (miesiącu albo kwartale). Dla rozliczeń miesięcznych składa się deklarację VAT-7. Dla rozliczeń kwartalnych składa się deklarację VAT-7K. Deklaracje zawsze składamy do Urzędu Skarbowego, któremu podlegamy. Bardzo ważne jest pilnowanie ustalonych terminów, ponieważ złożenie deklaracji po terminie może skutkować karą.

Moment powstania obowiązku podatkowego to wydanie towaru lub wykonanie usługi. W sytuacji, gdy przedsiębiorca otrzymał część lub całość zapłaty przed wykonaniem usługi lub dostarczeniem towaru, od tej daty liczy się obowiązek podatkowy. Fakturę VAT należy wystawić nie później niż do 15. dnia miesiąca, po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Wyjątek stanowią metoda rozliczania się metodą kasową, faktura za media, zaliczki czy faktury za usługi budowlano-transportowe i budowlane.

O autorze artykułu:
Natasza Miszczuk. Ekonomista z wykształcenia,
copywriter z zamiłowania.
Influencer urodowy z wiedzą na każdy temat.

 

Źródło:

  • https://mikroporady.pl/porady/rozliczenie-podatkowe-miesiecznie-czy-kwartalnie.