Jak rozwinąć startup w biznes?

Etapy rozwoju startupu

Wiele osób marzy o rozwinięciu własnego biznesu, jednak zrealizowanie takiego pomysłu jest dużym przedsięwzięciem i wiąże się z koniecznością znajomości branży oraz opracowania planu. Aby założyć firmę, która odniesie sukces, należy wcześniej zadbać o strategię jej rozwoju. Dla osób, które nie są jeszcze zdecydowane na konkretne rozwiązania, istnieje możliwość wyboru ścieżki kariery w formie startupu. Na czym polega taki model przedsiębiorstwa i co go charakteryzuje?

Czym jest startup?

Startup, jakim może być np. software house Wrocław, to nowopowstałe przedsiębiorstwo, które nie działa w ramach określonego modelu biznesowego. Działalność takiej firmy polega na innowacyjnym sposobie wprowadzenia na rynek produktu lub usługi. Cechą wyróżniającą startupy jest ich oryginalność oraz to, że nie powielają taktyki działania innych firm. Z tego powodu decyzja o założeniu startupu wiąże się z dużym ryzykiem, ponieważ nie mamy wystarczających danych co do tego, czy produkt zostanie przyjęty przez grupę docelową tak, jak zakładaliśmy. Aby uniknąć niepowodzenia, oprócz nowatorskiego pomysłu, należy przeprowadzić wcześniej dokładną analizę rynku.

O czym należy pamiętać przed założeniem startupu?

Kreatywne podejście i dobry pomysł to początek każdego biznesu, który odniósł sukces. Trzeba jednak pamiętać, że sama koncepcja to za mało, by przełożyć ją na korzyści biznesowe. Projekt Twojej przyszłej firmy powinien zostać skonfrontowany z realiami rynku, co oznacza m.in. przeprowadzenie badań dotyczących potrzeb wybranej grupy docelowej oraz śledzenie trendów w danej branży. Praktyka pokazuje, że przedsiębiorcy rozwijający startupy najczęściej wybierają obszar IT lub pokrewne gałęzie biznesu. Wśród startupów znajdziemy zatem aplikacje mobilne, e-commerce oraz innego rodzaju usługi internetowe.

Jeśli chcesz zwiększyć szanse na powodzenie swojego biznesu, weź pod uwagę przede wszystkim odbiorcę produktu – to właśnie konsument/użytkownik ostatecznie zadecyduje, czy Twój pomysł okaże się trafiony. Aby zminimalizować ryzyko i koszty, warto przeprowadzić badania z udziałem konsumentów jeszcze na etapie prototypowania produktu. Jego uproszczona wersja powinna zostać zweryfikowana przez odbiorcę – wówczas łatwiej i taniej wprowadzić poprawki oraz zmodyfikować kierunek rozwoju danej usługi/produktu.

Kolejnym aspektem, o którym nie można zapomnieć, jest strategia marketingowa. Nawet jeśli oferujesz doskonałej jakości produkt, powinieneś zadbać o to, żeby odpowiednio go zareklamować. Aby zdobyć przewagę nad konkurencją, musisz pokazać się swoim odbiorcom.

Rozwój startupu – sposoby dofinansowania

Rozwój startupów opiera się na dofinansowaniach, ponieważ nie każdy może pozwolić sobie na skorzystanie z kapitału własnego lub kredytu bankowego. Do najbardziej znanych programów wsparcia innowacyjnych biznesów należą CofounderZone, Platformy startowe dla nowych pomysłów oraz Program Inteligenty Rozwój. Dzięki wymienionym platformom/programom startupy mogą skorzystać z pomocy doświadczonych przedsiębiorców we wczesnych fazach rozwoju projektu.