Jak sprawdzić autentyczność dyplomu?

Studenci z dyplomami

Wielu pracodawców obawia się, że część absolwentów wyższych uczelni posługuje się sfałszowanymi dyplomami. Jeszcze niedawno sprawdzenie tego faktu było trudne, obecnie jednak istnieją systemy, które pozwalają sprawdzić autentyczność dyplomów i certyfikatów wydawanych przez uczelnie. Jak sprawdzić autentyczność dyplomu?

Pracodawca nie ma możliwości sprawdzenia na uczelni, czy dyplom kandydata do pracy jest autentyczny. Rozwój technologii sprawia jednak, że zgodne z prawem potwierdzenie autentyczności dyplomu jest coraz łatwiejsze. Najnowsze rozwiązania technologiczne, które wykorzystują metody kryptograficzne i stenograficzne w połączeniu z mechanizmem weryfikacji przez unikalny kod, uniemożliwiają sfałszowanie dyplomu i posługiwanie się nim przez nieuprawnioną osobę. Można w ten sposób szybko zweryfikować autentyczność dyplomów i certyfikatów wydawanych przez uczelnie.

Jak sprawdzić autentyczność dyplomu?

Jak sprawdzić autentyczność dyplomu? Specjalny system cDiploma uniemożliwia sfałszowanie dyplomu i posługiwanie się nim przez osobę, która nie ma do tego prawa. System jest dostępny jako aplikacja webowa w modelu SaaS, a weryfikacja dyplomu jest możliwa poprzez darmową aplikację mobilną. Dyplom lub certyfikat oznaczony jest unikalnym kodem zabezpieczającym już w momencie generowanie dokumentu, nie ma więc możliwości jego podrobienia. Bezpieczeństwo danych gwarantuje sama technologia, a nie dostawca rozwiązania czy też zewnętrzna instytucja. Zastosowane w systemie algorytmy kryptograficzne i konstrukcja systemu sprawiają, że jest on bardzo skuteczny.

Kto skorzysta na możliwości sprawdzenia prawdziwości dokumentów?

Możliwość sprawdzenia autentyczności dyplomu ukończenia studiów to korzyść nie tylko dla pracodawcy, ale też dla uczelni i samego absolwenta. Uczelnia może w ten sposób chronić swój wizerunek i ograniczyć wydatki na ochronę własności intelektualnej oraz przeciwdziałanie fałszerstwom dokumentów. Pozwoli to również na wyeliminowanie negatywnych opinii na temat rzekomych absolwentów, którzy w rzeczywistości wcale nie ukończyli danej uczelni, tylko posługują się fałszywym dyplomem. System umożliwia też absolwentom uniknięcie nieuczciwej konkurencji na rynku pracy, poprzez wyeliminowanie kandydatów, którzy posługują się fałszywymi dokumentami.

Z kolei pracodawca przed zatrudnieniem pracownika będzie mógł łatwo zweryfikować autentyczność dyplomu kandydata, nie łamiąc przy tym prawa. Zmniejszy się w ten sposób ryzyko zatrudniania osób, które nie posiadają odpowiednich kwalifikacji, a tym samym zniknie problem ewentualnych negatywnych skutków zatrudnienia osób, które nie posiadają kompetencji do wykonywania danej pracy. Jest to o tyle istotne, że w niektórych branżach zatrudnianie osób bez kwalifikacji może przynieść stratę finansowa, a nawet być zagrożeniem dla zdrowia i życia.

Czy pracodawca może sprawdzić na uczelni autentyczność dyplomu?

Skorzystanie z systemu cDiploma umożliwia legalne sprawdzenie autentyczności dyplomu przedstawionego przez potencjalnego pracownika. Należy bowiem pamiętać, że pracodawca nie może pytać na uczelni, czy kandydat do pracy ukończył studia. Dotyczy to również certyfikatów językowych i zawodowych. Wynika to z wytycznych zawartych w poradniku dla pracodawców, który został przygotowany przez Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO). Ma to ułatwić stosowanie się do RODO. Jeśli natomiast pracodawca ma wątpliwości co do autentyczności przedstawionych dokumentów może złożyć zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu przestępstwa.