Jak wybrać odpowiednią polisę inwestycyjną dla siebie?

Wykres z tendencją wzrostową

Polisy inwestycyjne cieszą się dużym zainteresowaniem – dzięki nim możemy nie tylko zyskać jak w przypadku funduszu inwestycyjnego, ale otrzymujemy także dodatkową ochronę ubezpieczeniową. Jak wybrać najlepszy produkt tego rodzaju?

Długoterminowe inwestowanie wcale nie musi być skomplikowane. Wystarczy tylko wybrać odpowiednią ofertę, dzięki której będziemy mogli zarobić jak najwięcej. Jedną z takich propozycji są polisy inwestycyjne, które określane są tajże jako polisolokaty.

Czym jest polisa inwestycyjna?

Pod pojęciem polisy inwestycyjnej kryje się podwójny produkt ubezpieczeniowo-inwestycyjny. Określany jest on również mianem ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, czyli w skrócie UFK.

Polisa inwestycyjna daje nam możliwość inwestowania pieniędzy oraz daje nam dostęp do ubezpieczenia na życie. Składki wpłaca się wtedy regularnie, najczęściej co miesiąc. Część z wpłaconych piędzi przekazywana jest na fundusz inwestycyjny, czyli inwestowana, część natomiast stosowana jest do opłacenia polisy ubezpieczeniowej.

Polisa inwestycyjna – dla osób szukających inwestycji długoterminowych

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe – polisy inwestycyjne są ofertą skierowaną do osób szukających długoterminowych inwestycji. Umowy zawierane są wtedy najczęściej na okres od 10 do nawet 30 lat, na przykład jak popularne polisy inwestycyjne Vienna Life. Zatem jeśli chcemy odkładać pieniądze na emeryturę lub inny dalekosiężny cel, wówczas polisy te będą bardzo dobrym wyborem.

Aby wybrać odpowiednią ofertę, powinniśmy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, jakie zyski może nam ona zaproponować. Nie zapominajmy jednak o dywersyfikacji – nie lokujmy wszystkich posiadanych pieniędzy w jednym funduszu, aby w razie problemów zawsze móc odzyskać ich całość albo część.

Powinniśmy też sprawdzić, ile wynoszą tak zwane opłaty likwidacyjne, czyli za rezygnację z oferty. Przez długi czas polisy były pod tym względem dość drogie, ale teraz opłaty są już niższe niż w przeszłości, na przykład polisy inwestycyjne Vienna Life mają znacznie mniejszą opłatę likwidacyjną.