Jak zaprojektować strategię komunikacji?

Projektowanie strategii marki.

Strategia komunikacji marki to jeden z kluczowych elementów budowania jej pozycji na rynku. Określony sposób nawiązywania relacji z odbiorcami to sposób na budowanie długofalowych więzi z klientami i przyciąganie nowych. Zobacz, jak ją zaprojektować.

Co to jest strategia komunikacji marki?

Warto już na początku podkreślić, że strategia komunikacji marki nie jest tym samym co strategia marki w ogóle. Jest ona jedną z jej części składowych. Chodzi o ustalenie tego:

  • jaki powinien być główny przekaz kierowany w stronę grupy docelowej,
  • jaki powinien być jego styl,
  • jakimi kanałami powinna być prowadzona komunikacja,
  • jak powinny być odbierane produkty marki i sama marka.

Jak zatem widać, jest to bardzo ważny aspekt brandingu – fundament budowania silnej pozycji na rynku.

Jak zbudować strategię komunikacji marki?

Strategia komunikacji marki powstaje w długim procesie. Przygotowując ją, trzeba wziąć pod uwagę wiele czynników i dokonać pogłębionej analizy. Raz obrany przez markę kierunek wizerunkowy nie powinien się zmieniać, ponieważ ważne są stałość i stabilność komunikatów przekazywanych odbiorcom.

Aby ustalić strategię komunikacji marki, należy najpierw:

  • dokładnie ocenić sytuację rynkową firmy – jej pozycję, obecny stopień rozpoznawalności oraz to, jak pozycjonuje się konkurencja,
  • znaleźć cechy wizerunkowe, które wyróżnią markę na tle innych, a jednocześnie będą spójne z oczekiwaniami jej grupy docelowej.

Dopiero na kolejnych etapach można dopracowywać szczegóły strategii komunikacji, takie jak:

  • główne przesłanie, jakie ma nieść ze sobą cała komunikacja,
  • kanały, którymi nastąpi kontakt z odbiorcami,
  • tone of voice, a więc styl, w jakim będą formułowane wszelkie komunikaty PR-owe oraz reklamowe,
  • konteksty komunikacyjne, a więc tematy i „motywy przewodnie”, które będą się przewijały w różnych komunikatach wysyłanych przez markę.

Mając tę solidną podstawę, można zacząć myśleć o tym, jak tworzyć konkretne kampanie marketingowe oraz reklamowe. Jeśli będą one oparte o jedną, dobrze przygotowaną strategię komunikacji, szanse na zwiększenie rozpoznawalności marki i przyciągnięcie grupy zaangażowanych klientów znacznie wzrosną.