JPK, JEDZ oraz PSD2 – do tego przyda Ci się kwalifikowany podpis elektroniczny od KIR

koboeta trzymająca w jeden dłoni okulary a w drugiej tablet

Podpisu elektronicznego używamy od dawna w kontaktach z ZUS, z różnego typu urzędami i jednostkami administracji publicznej, a także biorąc udział w przetargach i aukcjach elektronicznych. Jednak lista możliwych zastosowań e-podpisu ciągle się wydłuża. Tylko w ostatnich dwóch latach zestaw do kwalifikowanego podpisu elektronicznego umożliwił nam m. in. podpisywanie certyfikatów do JEDZ, PSD2 czy plików JPK.

Podpis elektroniczny do Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, w skrócie JEDZ, to kolejna okazja do wykorzystania kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Zgodnie z obowiązkiem wynikających z nowelizacji Prawa zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 roku, od dnia 18 kwietnia 2018 udział w zamówieniach publicznych wymaga przesłania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia opatrzonego podpisem elektronicznym z użyciem zestawu kwalifikowanego. Wymóg ten wynika z faktu, iż każdy podmiot chcący wziąć udział w przetargu publicznym, a więc i przedstawić swoją ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, ma obowiązek złożyć całą dokumentację w formie elektronicznej. Dlatego aby dokumenty te posiadały potwierdzoną i wymaganą prawem wiarygodność, muszą zostać opatrzone podpisem elektronicznym.

kobieta pokazująca na laptopie mężczyźnie podpis elektroniczny

Warunkiem koniecznym do podpisywania plików JEDZ jest posiadanie własnego zestawu do podpisu elektronicznego z aktualnym certyfikatem kwalifikowanym. Zestaw taki, jak i jego odnowienie, dostępne są w placówkach KIR, przy czym samo odnowienie certyfikatu można wykonać całkowicie online. Warto przy tym zauważyć, że do posługiwania się podpisem elektronicznym nie są potrzebne żadne zmiany w strukturach czy funkcjonowaniu firmy. Wystarczy jedynie zamówić zestaw, zainstalować i skonfigurować oprogramowanie.

Podpis elektroniczny dla dostawców usług płatniczych, świadczących usługi w ramach PSD2

PSD2, czyli Payment Services Directive II, to unijna dyrektywa ogłoszona w sprawie usług płatniczych obecnych na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej. Dyrektywa ta wdrożona została przez Polskę 20 czerwca 2018 roku w postaci nowelizacji ustawy o usługach płatniczych. Zgodnie z jej treścią rynek finansowych został otwarty dla podmiotów niebankowych, czyli tzw. Third Party Providers (TPP). Podmioty te za zgodą klienta mogą inicjować płatność, a także otrzymać dostęp do danych zawierających m. in. numer rachunku bankowego, historię przeprowadzonych transakcji itp.

Aby komunikacja pomiędzy instytucjami płatniczymi pozostawała bezpieczna, dyrektywa PSD2 nałożyła na nie obowiązek zapewnienia integralności i autentyczności przekazywanych informacji. W praktyce oznacza to, że od 2019 roku każdy podmiot wymieniający tego rodzaju dane ma obowiązek posługiwania się kwalifikowanym certyfikatem eIDAS. Certyfikat taki można otrzymać elektronicznie po przesłaniu odpowiedniego wniosku opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu osoby upoważnionej do odebrania certyfikatu z danymi do PSD2.

Kwalifikowany podpis elektroniczny do podpisywania plików JPK

Od ponad 2 lat polscy przedsiębiorcy zobowiązani są do sporządzania i przesyłania organom podatkowym Jednolitych Plików Kontrolnych, czyli JPK. Obowiązek ten stopniowo rozszerzano o kolejne grupy, obejmując nim praktycznie cały biznes. Powodem, dla którego został on wprowadzony, była chęć uszczelnienia polskiego systemu podatkowego. Niezbędnym elementem są tu kwalifikowane podpisy elektroniczne.

Aby dane w postaci JPK mogły zostać przekazane do urzędu skarbowego, czy to online, czy też na odpowiednim nośniku, muszą najpierw zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. To właśnie e-podpis uwiarygadnia przesyłane informacje, gwarantuje ich bezpieczeństwo i chroni przed ingerencją osób trzecich. Odpowiedni zestaw do składania takiego podpisu również można zamówić w KIR w sklepie internetowym Szafir.