Korzyści z wprowadzenia w firmie due diligence prawne

młotek sędziowski

Due diligence prawne polega na szczegółowej analizie firmy, w celu wyceny jej przez inwestora. Określa się w nim istniejące i potencjalne ryzyko, w momencie, kiedy przedsiębiorca planuje transakcję kapitałową. Zakres, w jakim przeprowadza się due diligence prawne, zależy od specyfiki danej firmy.

Zakres badania due diligence prawne

Zakres tego badania dzieli się na kilka podstawowych sfer, które się analizuje. Due diligence prawne sprawdza kondycję finansową, handlową, prawną, podatkową, a także technologiczną. Badanie to stanowi ostatni etap fazy przedtransakcyjnej, dlatego jest tak ważne. Due diligence prawne ma na celu symulacje zysków i strat, na jakie powinien przygotować się inwestor, jeśli będzie chciał zainwestować pieniądze w dane przedsiębiorstwo. W zakres badania wchodzi również ocena kontaktów międzyludzkich, postaw pracowników i właściciela. Aby due diligence prawneprzebiegło sprawnie, zatrudnia się do tego wykwalifikowane osoby, najczęściej firmy zewnętrzne specjalizujące się w tego typu zadaniach.

Co daje wprowadzenie due diligence w firmie

Due diligence prawne daje przede wszystkim całościowy obraz przedsiębiorstwa, na każdym poziomie jego działalności. Powstaje lista plusów i minusów, wyłaniają się problemy i niedokończone sprawy, które normalnie pozostałyby niezauważone. Treść raportu, który powstanie, zawsze opiera się na faktach i twardych dowodach, o co bardzo dbają profesjonaliści zajmujący się przeprowadzeniem audytu. Badanie pomaga również inwestorowi podjąć decyzję i nawet jeśli do transakcji nie dojdzie, dokument ten daje szansę na naprawę błędów. Dlatego więc due diligence prawne jest to badanie odbierane przez większość przedsiębiorców niezwykle pozytywnie. Jeśli udostępnimy pełne informacje o firmie w razie kontroli, pokażemy od razu, że przedsiębiorstwo nie ma nic do ukrycia. Due diligence prawne najczęściej jest zlecane przez stronę, która chce nabyć przedsiębiorstwo, ale nie zawsze. Czasami firma przejmowana sama decyduje się na taki krok, który niezależnie od wyniku raportu okazuje się korzystny.