Kredyty we frankach przedsiębiorców można unieważnić w sądzie

Mężczyzna sorawdza infirmacje o kredycie we frankach

O sprawach pomiędzy bankami a oszukanymi kredytobiorcami z dnia na dzień robi się coraz głośniej. Dzieje się tak głównie z powodu ogromnej przewagi wygranych rozpraw po stronie frankowiczów, którzy dzięki dobrej linii orzeczniczej i niepodważalnym argumentom dotyczącym klauzul abuzywnych są w stanie unieważnić swoje umowy kredytowe waloryzowane frankiem szwajcarskim. Sytuacja ta dotyczy jednak osób posiadających status konsumenta. Zatem co z przedsiębiorcami, którzy również dali się nabrać na zapewnienia o korzystnych kredytach frankowych? Dziś przy wsparciu partnera – portalu dla Frankowiczów CHF24.PL odpowiemy na pytanie czy przedsiębiorcy również mają szansę na uwolnienie się od tego nieuczciwego zobowiązania?

Czy umowy kredytowe zawarte przez przedsiębiorców da się podważyć?

Na początek należy wspomnieć, że konsumenci mają całkowicie odrębne prawa niż przedsiębiorcy. Ci drudzy uważani są przez prawo za pewnego rodzaju profesjonalistów, którzy nie potrzebują tak szeroko zakrojonego wsparcia państwa. 

Z kolei konsumenci mają zapewniony parasol ochronny w wielu sprawach, które mogą wykraczać poza ich wiedze i kompetencje. Niestety, rzeczywistość nie zawsze wygląda tak, jak to sobie założył rząd, a przedsiębiorcy nie zawsze uznawani są przez banki, jako podmiot równorzędny. 

Tyczy się to zarówno wiedzy z zakresu bankowości jak i względów finansowych. Zatem czy frankowicze będący przedsiębiorcami mogą, na równi z konsumentami zawalczyć o swoje prawa i uwolnić się od wadliwej umowy kredowej? Na jakich zasadach miałoby się to odbywać?

Czy umowy kredytowe we franku zawierane przez przedsiębiorców można uznać za nieważne?

Osoby, które interesują się tematyką frankową na pewno znają Dyrektywę 93/13/EWG dotyczącą nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich. Dokument ten jest podstawowym aktem prawnym chroniącym interesy konsumentów. Równocześnie jest to narzędzie służące konsumentom w sporach sądowych przeciw bankom. 

Niestety w przypadku przedsiębiorców dyrektywa ta okazuje się być całkowicie nieprzydatna, ponieważ nie są oni objęci jej mocą. Dokument ten dotyczy jedynie konsumentów, czyli osób fizycznych, których działania nie dotyczą prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. 

Oznacza to, że frankowicze, którzy równocześnie są przedsiębiorcami nie mają możliwości skorzystania z zapisów dyrektywy, by domagać się uznania nieważności kredytu z uwagi na występowanie w nim klauzul abuzywnych. Na szczęście nie oznacza to, że nie maja oni żadnych szans w walce z bankiem.

Czy umowy frankowe zawierane przez przedsiębiorców można uznać za nieuczciwe?

Nieuczciwość umów kredytów frankowych zawieranych przez konsumentów została już potwierdzona przez liczne wygrane sprawy sądowe. Czy nie oznacza to, że przedsiębiorcy podpisujący analogiczne umowy również stali się pokrzywdzeni? 

Aby tego dowieść przedsiębiorcy nie mają jednak możliwości zakwestionowania klauzul abuzywnych znajdujących się w treści umowy kredytowej, a skupić się na innych aspektach kredytowych. Należy do nich pojęcie sprzeczności z ogólnoprzyjętymi zasadami współżycia społecznego. 

Wyraźnie widać jest, bowiem powiązanie instytucji bankowej z niedozwolonymi postanowieniami umownymi. Konkretnie w tym przypadku możemy mówić o naruszeniu równowagi kontraktowej pomiędzy stronami umowy. 

Uściślając banki w wyniku nieuczciwych zapisów zdobywały większe prawa w stosunku do przedsiębiorców, dokładnie jak w przypadku umów z konsumentami.

Jak przebiega powstępowanie dowodowe w sprawie frankowiczów będących przedsiębiorcami?

Wiemy już, że przedsiębiorcy posiadający kredyt we frankach nie mogą liczyć na możliwość podważenia swojej umowy na mocy instytucji niedozwolonych klauzul umownych. 

Przeszkoda ta sprawia, że postępowania, w których biorą udział frankowicze-przedsiębiorcy wymagają sporej wiedzy i opanowania. Pojawia się tu również konieczność precyzyjnego udowodnienie wszelkich niezgodności z obowiązującym prawem i podjęcie każdego wątpliwego zapisu. 

Konieczne może również okazać się powołanie na opinię biegłego, który może wykazać okoliczności takie jak naruszenie istoty stosunku zobowiązaniowego oraz swobody umów.

Jak kształtują się opłaty sadowe w przypadku takich spraw?

Decydując się na wystąpienie do sądu przeciw bankowi należy liczyć się z koniecznością poniesienia opłat sądowych. Są one przy tym zdecydowanie wyższe, niż w przypadku spraw konsumenckich.

Nie ma tu, bowiem preferencyjnej stawki w wysokości 1 000 zł, a jedynie przelicznik mówiący, że opłata wynosi 5 proc. wartości przedmiotu sporu. 

Na szczęście w uzasadnionych przypadkach kredytobiorca może ubiegać się zwolnienie z opłat, o ile przedstawi przed sądem wiarygodne uzasadnienie okoliczności.

Po jakim czasie przedawniają się roszczenia w sprawach przedsiębiorców?

Czas przedawnienia roszczeń to kolejna różnica pomiędzy sprawami konsumentów i przedsiębiorców. Konsumenci maja w tym względzie dużo lepsza sytuację, ponieważ termin przedawnienia roszczeń w ich przypadku wynosi 6 lat. 

W przypadku przedsiębiorców termin ten jest o połowę krótszy i wynosi jedynie 3 lata. Odmienny będzie tu także moment początkowy, od którego liczymy termin przedawnienia. W przypadku konsumentów zaczyna wyznaczać się go w chwili, gdy kredytobiorca dowiedział się o tym, że jego umowa zawiera niedozwolone zapisy. 

Przedsiębiorca nie jest w stanie powołać się na tego rodzaju zapisy, dlatego najpowszechniejsza zasada mówi, że każda rata przedawnia się w chwili jej spłaty. Taka sytuacja może być w pewien sposób korzystna dla przedsiębiorcy, bowiem w przypadku rozliczenia nieważnej umowy instytucja bankowa nie będzie w stanie domagać się zwrotu za wypłacony przedsiębiorcy kapitał, ponieważ to roszczenie szybko ulegnie przedawnieniu.

Czy przedsiębiorcom opłaca się walczyć w sądzie?

Sprawy kredytowe pomiędzy bankiem a frankowiczem-przedsiębiorcą nie są proste, a ich wytyczenie wiąże się ze sporym wyzwaniem. Nie oznacza to jednak, że sprawy takiej nie da się wygrać. Zachęcamy do śledzenia portalu CHF24.PL, gdzie w zakładce Frankowicze najnowsze wiadomości publikowane są codziennie nowe informacje na temat aktualnej sytuacji kredytobiorców.

Sukces przedsiębiorcy w ogromnym stopniu zależy od stopnia wysiłku włożonego przygotowanie do rozprawy przez niego oraz jego pełnomocników. Ważne jest również to, by decyzja o wystąpieniu przeciw bankowi poprzedzona została dogłębną i indywidualną analizą profesjonalnego prawnika, który posiada odpowiedni poziom wiedzy prawnej oraz doświadczenie niezbędne do prowadzenia tego typu spraw. 

Samodzielne próby walki z bankiem mogą, bowiem okazać się skazane na porażkę już w początkowych etapach postępowania. Dopiero fachowa ocena treści umowy oraz dogłębne zrozumienie wszystkich jej aspektów pozwoli przygotować pozew, który zagwarantuje przedsiębiorcy wygrana i uwolnienie się od nieuczciwego zobowiązania.

Artykuł powstał w kooperacji z partnerem – portalem dla Frankowiczów CHF24.PL