Krzywa podaży – czym jest i jak wygląda?

Czym jest krzywa podaży i co ją wyróżnia

Gospodarka na całym świecie jest kształtowana przez podstawowe prawa rynku takie jak popyt i podaż.  Zwiększona liczba klientów może doprowadzić do podwyższenia ceny, natomiast kiedy dóbr jest zbyt dużo w stosunku do zapotrzebowania sytuacja może się odwrócić. W poniższym wpisie omówione zostanie to zjawisko oraz krzywa podaży.

Z poniższego wpisu dowiesz się:

  1. Co to jest podaż?
  2. Co ma wpływ na podaż?
  3. Czym jest krzywa podaży?
  4. Co oznacza wysoki lub niski poziom podaży?

Co to jest podaż?

Podaż jest stosunkiem ceny towaru do jego ilości na rynku. Inaczej mówiąc można ją określić jako ilość dobra, którą producent może dostarczyć na rynek w danym momencie. Jest to wskaźnik silnie zależny od ceny. Odzwierciedleniem graficznym tej zasady gospodarczej jest wykres podaży, który zostanie szczegółowo omówiony w dalszej części wpisu.

Co ma wpływ na podaż?

Głównym czynnikiem jest cena, która kształtuje i weryfikuje zapotrzebowanie na towar lub usługę. Do kolejnych rzeczy, które wpływają na wielkość podaży można zaliczyć:

  • Technologia produkcji oraz kwalifikacje zespołu. Producent posiadający wysoko rozwiniętą produkcję oraz pracowników z dużym doświadczeniem będzie mógł szybciej wprowadzić towar na rynek.
  • Niezależność producenta od zewnętrznych firm. W przypadku przedsiębiorstwa, które ma dostęp do wszystkich niezbędnych składników będzie ono mogło utrzymywać stały poziom produkcji bez ryzyka utraty dostaw.
  • Konkurencja. W przypadku dużej ilości producentów tego samego towaru automatycznie wzrasta jego ilość na rynku.
  • Decyzje polityczne. W tym przypadku w zależności od podjętych działań i ingerencji w rynek może dojść do nagłych zjawisk  zaburzających naturalne procesy rynkowe.
  • Klimat regionu producenta. Ten czynnik ma wpływ szczególnie na branże rolnictwa, budownictwa czy turystykę. W przypadku suszy uprawy będą ubogie i zmniejszy się ilość towarów na rynku. Gwałtowne zjawiska pogodowe mogą natomiast mieć wpływ na ograniczenie w rozbudowie infrastruktury oraz decyzjach turystów i odwiedzeniu konkretnego miejsca.

Czym jest krzywa podaży?

Krzywa podaży przedstawia zależność między ceną produktu, a jego podażą. Wykres podaży wskazuje, że przy coraz wyższej cenie produktu rośnie jego ilość na rynku. Należy jednak pamiętać, że po przekroczeniu pewnej ceny rynkowej klienci nie będą zainteresowani zakupem towaru. W związku z tym bardzo istotne jest osiągnięcie punktu równowagi, który wyznacza się poprzez punkt przecięcia krzywej popytu z krzywą podaży.

Dodatkowo, aby zbadać przyszły zmiany w podaży w związku ze zmianą ceny stosuje się obliczenia cenowej elastyczności podaży. Można wyróżnić jej kilka rodzajów:

Ec = 0 – oznacza brak reakcji podaży na zmianę ceny produktu lub usługi,

Ec < 1 – współczynnik mniejszy od 1 świadczy o małej elastyczności, czyli niskim wpływie zmiany cen,

Kolejny rodzaj: Ec >1 – dla wartości przekraczającej 1 podaż silnie reaguje na zmiany cenowe,

Ec =1 – w tym wypadku osiągnięty jest poziom kiedy wzrost ceny jest taki sam jak wzrost podaży,

Ec à ¥ – jest to stan, gdzie zmiana ceny powoduje niewielkie różnice w podaży.

Co oznacza wysoki i niski poziom podaży?

Krzywa podaży i popytu

Źródło: Freepik.com

Wykres podaży pokazał jak cena wpływa na omawiany wskaźnik. W przypadku wysokiego poziomu podaży można mówić o zapotrzebowaniu na produkt i dużych możliwościach jego sprzedaży. Jednak zbyt wysoka cena, pomimo zwiększonych zysków producenta i znacznej możliwości produkcyjnej, może doprowadzić do zaburzenia relacji towar-cena. Klient nie dokona zakupu powyżej pewnego progu. W przypadku niskiej podaży producent ma mniejsze zyski, przez co trudniej wyprodukować mu znaczne ilości towarów.

Najlepszym rozwiązaniem jest próba osiągnięcie kompromisu pomiędzy podażą i popytem. Wtedy można powiedzieć, że została osiągnięta równowaga rynkowa. W takiej sytuacji ilość wyprodukowanego towaru lub świadczonej usługi równa się zapotrzebowaniu klientów.