Krzywa popytu – czym jest i jak wygląda?

Cena równowagi

Ekonomia to dość skomplikowana dziedzina nauk. Skupia się ona na opisywaniu produkcji, dystrybucji i konsumpcji dóbr oraz usług. Gospodarka społeczna jest ważna w każdym kraju. Ekonomia natomiast bada funkcjonowanie tej właśnie gospodarki oraz sprawdza, jak ludzie zdobywają dla siebie dobra materialne. Nauka ekonomii pozwala poznać rynek gospodarczy, a także ułatwia nabycie umiejętności rozpoznawania tego, na co w danym czasie jest popyt.

Czym jest popyt?

Popyt to nic innego jak zapotrzebowanie na dany produkt, czy usługę. Wielkość popytu na towar (lub usługę) po danej cenie, to ilość tego towaru (lub usługi) kupiona po tej cenie w ciągu danego okresu. Wielkość popytu oznacza zawsze popyt po określonej cenie.

Czym jest podaż?

Choć w tym artykule mieliśmy mówić o popycie, to pojęcie podaży będzie się pojawiało, więc warto o niej wspomnieć. Podaż to ilość dóbr oferowanych przez producentów po konkretnej cenie. Podaż jest właściwie odwrotnością popytu. W jego przypadku, gdy cena wzrasta, to wzrasta też chęć zakupu konkretnego produktu, natomiast jeśli cena maleje, to zmniejsza się też chęć zakupu.

Mówiąc prostszym językiem, ideą popytu jest ilość dóbr, które nabywcy chcą zakupić za określoną cenę. Natomiast podaż ma na celu weryfikację ilości dóbr sprzedawanych w konkretnym czasie, za konkretną ceną.

Prawo popytu

Prawo popytu polega na tym, że przy wzroście ceny danego dobra, zmaleje zapotrzebowanie na ten produkt, czy usługę. Natomiast, gdy cena zmaleje, zapotrzebowanie na produkt wzrośnie. Mówiąc wprost, im coś będzie droższe, tym ludzie będą okazywali mniejsze zainteresowanie konkretnym produktem.

Czym jest krzywa popytu?

Mężczyzna oznaczający krzywą popytu

Źródło: Freepik.com

Krzywa popytu to przedstawienie stosunku ilości sprzedanych produktów do cen. W formie graficznej najczęściej przedstawiana jest na wykresie. Na osi rzędnych (pionowa) przedstawiana jest cena, natomiast na osi odciętych (pozioma) rozmiar popytu, czyli ilość sprzedanych produktów. Krzywa popytu tak naprawdę wyraża, ile osób zrezygnuje z zakupu produktu, gdy jego cena wzrośnie.

Zadaniem analityków będzie przeprowadzenie badań, czy jeśli jakaś liczba osób zrezygnuje z zakupu, to czy podniesiona cena i tak zrobi swoje, a produkt przyniesie oczekiwany zysk.

Można przedstawić to przykładzie.

Przykład

Motywem przewodnim będzie paczka chipsów. Na wzgląd brana jest ilość zakupionych paczek w ciągu roku.

  • Jeśli będą kosztowały 4 zł, to w ciągu roku sprzeda się, powiedzmy 150 milionów paczek w dwanaście miesięcy.
  • W momencie, gdy cena paczki wzrośnie do 6 zł, to sprzedane zostanie około 130 milionów paczek w roku.
  • Jeśli jednak po tej podwyżce cena spadnie do 5 zł, to może sprzedać się nawet 140 mln paczek.

Na tym przykładzie widać, że gdy cena paczki chipsów, to znajdzie się mniej chętnych do ich zakupu. Wszystkie dane podane powyżej nakładane są w formie punktów na diagram, po czym ekonomiści wyciągają wnioski, przy jakiej cenie należy pozostać.

Pierwsze co się nasuwa do głowy, to to, że powinno być to 4 zł, bo przecież cena jest najniższa. Nie jest to jednak prawda. Pod uwagę trzeba wziąć też drugą stronę, czyli producenta chipsów. Jeśli koszt produkcji chrupek, opakowań czy zakup ziemniaków łącznie będą przekraczały bądź będą równe 4 zł, to nie będzie to zwyczajnie opłacalne. Producent na tym straci lub nic nie zarobi. Owszem, może w konkretnym momencie było możliwe sprzedawać chipsy za 4 zł, jednak mogła wzrosnąć cena ziemniaków, bądź produkcji opakowań. W takim wypadku producent zmuszony jest podnieść cenę. Teraz należałoby sprawdzić, czy po podniesieniu ceny i utracie części klientów chipsy będą, przynosiły zysk, oczekiwany przez producenta.

Czym jest cena równowagi rynkowej?

Jest to moment na rynku, kiedy popyt i podaż się równoważą. Krzywa popytu i krzywa podaży przecinają się. Oznacza to, że cena równowagi rynkowej właściwie wyznacza, czy większy będzie popyt, czy jednak podaż. Podczas gdy cena danego produktu będzie mniejsza niż cena równowagi rynkowej, wzrośnie popyt na dany produkt. Natomiast, jeśli cena będzie wyższa niż cena równowagi rynkowej, to wzrośnie podaż. Tak więc, w momencie przecięcia się obu krzywych podaż i popyt będą takie same.

Pojęcia ekonomiczne są dość skomplikowane. Jednak warto skorzystać z wielu źródeł, które na różne sposoby przedstawiają dane zagadnienia. Być może inny sposób tłumaczenia będzie łatwiejszy do zrozumienia.

Źródło:

  • Podstawy mikro i makroekonomii, Bogusław Ślusarczyk, Politechnika Lubelska.