Kto i dlaczego musi odbyć szkolenie BHP?

Szkoleniowiec BHP

Zagwarantowanie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy zalicza się do podstawowych obowiązków pracodawców, od którego nie mogą oni uchylić się pod żadnym pozorem. Aby odpowiednio zadbać o jego spełnienie, należy zorganizować dla kadry specjalistyczne szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy, dzięki którym dowiedzą się, jak uchronić się przed wypadkami zdarzającymi się w trakcie wykonywania przez nich obowiązków służbowych.

Dla kogo szkolenia BHP?

W kursach i szkoleniach BHP obowiązkowo muszą wziąć udział wszyscy pracownicy jeszcze przed rozpoczęciem pracy w danej firmie. Dotyczy to wszystkich osób zatrudnionych na umowę o pracę, a także nieletnich pracowników. Tego rodzaju szkolenia zwykle później są powtarzane cyklicznie w określonych odstępach czasu.

Z uczestnictwa w nich zwolnione są osoby wykonujące swoje zobowiązania zawodowe w oparciu o umowę-zlecenie lub umowę o dzieło. W ich przypadku to od pracodawcy zależy, czy podejmie decyzje o wysłaniu ich na szkolenie BHP. Jedyny wyjątek od tej reguły stanowią osoby niepełnoletnie, od których wymaga się uczestnictwa w tych kursach, niezależnie od rodzaju zawartej z daną firmą umowy. Warto nadmienić, że szkolenia BHP są jedynymi obowiązkowymi dla pracowników różnych branż.

Rodzaje szkoleń BHP

Wśród szkoleń BHP wyodrębnia się szkolenia wstępne, w których uczestniczą dopiero co zatrudnione osoby, a także organizowane dla dotychczasowych pracowników szkolenia okresowe. W szkoleniach wstępnych wyróżnia się dwie części: tzw. instruktaż ogólny, służący zaznajomieniu pracowników z uniwersalnymi przepisami BHP oraz instruktaż stanowiskowy, w trakcie którego podwładni zapoznają się z zakresem przypadających im w udziale obowiązków. Szkolenia okresowe mają natomiast na celu uaktualnienie wiedzy pracowników. Powinny one odbywać się co kilka lat (co 3 lata dla pracowników fizycznych, co 5 lat dla menadżerów oraz co 6 lat dla pracowników biurowych).

Dlaczego udział w szkoleniach BHP jest tak ważny?

Dzięki szkoleniom BHP zmniejsza się ryzyko wystąpienia wypadków przy pracy. W ich trakcie pracownicy dowiadują się m.in. jakie są przepisy BHP i konsekwencje ich nieprzestrzegania, w jaki sposób uchronić się od wypadków w trakcie pracy oraz w jaki sposób postępować w razie wystąpienia awarii urządzenia. Istotną częścią szkoleń są także kursy udzielania pierwszej pomocy.

Dowiedz się więcej o szkoleniach BHP, odwiedzając stronę https://www.bureauveritas.pl/nasze-uslugi/uslugi-dla-budownictwa.