Magia 4p

Magia 4p

Zacznijmy jednak od wyjaśnienia pojęcia marketing-mix. Jest to nic innego jak narzędzia do realizacji postawionego celu. Będzie to produkt lub usługa za odpowiednią cenę oraz jego promocja.

4p

Produkt – czyli ta oferta jaką ma firma. Jest to nie tylko to co sprzedajemy ale też jak wygląda cały proces sprzedaży.

  • Cena – czyli wartość produktu jaki chce wydać klient aby nabyć określony towar.
  • Dystrybucja – inaczej sposób udostępniania produktu.
  • Promocja – jak przekazujemy informację o swojej ofercie i dlaczego warto go mieć.

5p

Prowadząc małą firmę ma się jeszcze tą przewagę nad dużą konkurencją, że jesteśmy bliżej klienta i bardziej zaangażowani w relację z nim. W związku z czy można powiedzieć, że oprócz produktu sprzedajemy usługę w postaci osobistej obsługi klienta. Więc na wagę złota jest nasz profesjonalizm. Coraz więcej firm zdaje sobie z tego sprawę i korzysta z takich rozwiązań.

Motywacja wewnętrzna

W związku ze zwiększeniem roli czynnika ludzkiego w marketingu-mix szerzej rozwinął się marketing wewnętrzny. Polega on na budowaniu dobrych relacji w firmie między pracownikami. Zapewnia system motywacji, kształcenia odpowiednich postaw wśród  personelu. Zmotywowany pracownik bardziej angażuje się w wykonywane działania i jest bardziej efektywny.

Włączenie do marketingu-mix czynnika ludzkiego ma na celu spersonalizowanie sprzedaży i podwyższenie poczucia wartości danego produktu. Najczęściej to z nimi spotyka się najpierw klient i na podstawie jakości kontaktu wyrabia sobie ocenę o nich.

Źródła:

  • Philip Kotler: „Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola”, Gebethner i S-ka, Warszawa 1994
  • https://marketingibiznes.pl/marketing/formula-4p/